2011. január 14., péntek

Véget ért a mostani chemo kúra. 6 adagot kaptam (14-et egy év alatt). Volt egy CT is ami elég jó eredményt hozott, nincsen újabb góc és a problémás terület sem növekedett csak hibahatáron belül vagy azon belül sem. Ezt nem tudták pontosan megállapítani mert olyan kicsi. Istennek hála! Most 3 hónap pihi következik, mármint kezelés mentes időszak de azért dolgozom továbbra is.

The current chemo series has been ended. I've got 6 shots (14 in a year) and I had a CT control also which had pretty good result. There is no further secondaries and the impacted area did not increase only within an error range (The image can not be precisely measured because it is so small or there is no growth!) Now, I'll have 3 months without any treatments.

2010. november 22., hétfő

A kemo kezelés zajlik, kisebb mellékhatásokat leszámítva, rendben. Kicsit változott a terv. Eredetileg 2x4 kezelést kaptam volna kettő között CT controllal. Most 1x6 a terv (még 2 van hátra) és csak a végén lesz CT kontrol, Január 5-én és ha az rendben lesz akkor nem kell folytatni! Istennek hála! :)

The chemo treatment is going on with smaller side effects, but generally OK. The plan has changed a bit. Instead the originially planned 2x4 shots between them the control CT, now it is planned to get 1x6 shots (2 more to go) followed by a control CT on 5 January and if everything fine on the control than I will no need further shots. Thanks to God! :)

2010. október 4., hétfő

A legutóbbi CT eredménye jó lett, nem talált újabb gócot. Ennek ellenére egy 8 részből álló 16 hetes chemo kezelés kezdődik holnap. Remélem nem lesz több és rosszabb mellékhatás mint tavasszal volt. Azzal kiegyeznék. Istenben bízok!

The result of the latest CT control was good. It did not find any new tumor. Despite of this a new chemo therapy will start tomorrow (8 shots in every other week, so it will last for 16 weeks). I hope it wont have other side effects than what I had during spring time. I will be OK with that. I trust in God!

2010. augusztus 28., szombat

Most már elég jó erőben vagyok. Kisebb komplikációk történtek és még nem teljesen oldódott meg az egyik. Sajnos egy sebfertőzést sikerült valahogy összeszedni és ez még tart. Emellett még egy orbánc gyulladás is történt a múlt héten 40 fokos lázzal de hála Istennek már elmúlt. Tegnap a rendőrök is megtaláltak és mivel 2 hete lejárt a forgalmim el akarták venni a kocsi papírjait. A kórháztól pár száz méterre. Nagy nehezen sikerült kimagyarázni magam, Istennek hála mert, nem hiányzott volna még egy feljelentés amivel fenyegettek.
Tegnap az 5.Mózes 8,2 volt bátorításul:
"Emlékezz meg az egész Útról melyen az Úr, a te Istened hordozott."

Now, I feel myself quite well. I had some smaller complications and an infection still ongoing. I also had another one with high fever but after few days that has gone. Yesterday during a police control it turned out that my car's licence expired few days earlier. The policemen wanted to confiscate the papers but finally I could convince them and they did not report me. This has happened just few yards from the hospital.
Yesterday I got God's word from 5.Moses 8,2:
"Remember how the LORD your God led you all the way"

2010. augusztus 2., hétfő

Megtörtént a műtét, végül is július 20-án. 2 nap intenzív és 4 nap rendes osztályon történt bennfekvés után el is engedtek és immár 1 hete itthon lábadozok. A sebész szerint sikeres volt a műtét. Pár hét múlva kell majd visszamennem az onkológushoz a továbbiak megbeszélése végett. Érdekes volt, hogy 2 ismerőssel is összefutottam a kórházban akik szintén hasonló műtéten mentek keresztül. Kicsi a világ.

The surgery has been completed on 20th July. After 2 days care in intesive care unit and 4 days in the regular unit I was released home. I have been recovering now for more than a week. According to the surgeon the operation was successful. After few weeks later I will need to go back to the oncologists to discuss further steps. It was interesting that I met in the hospital with 2 other people I know from earlier times. They had the same operation as I. Small world.

2010. július 1., csütörtök

Némi szervezési hiba folytán nem kellett még befeküdnöm. Július 15-re van a műtét tervezve. Holnap 2-án még lesz egy vizsgálat de hazajöhetek utána.

Due to some co-ordinational issues, my ops has been postponed to 15 July. Tomorrow, on 2nd July, I will still have an exam but I can come home after this.

2010. június 25., péntek

Hétfőn ismét kórházba kell mennem egy műtétre. Új kórház, új orvos. Nem tudok szinte semmit a beavatkozás mibenlétéről, onkológus orvosom csak annyit mondott, hogy kisebb műtét. Remélem nem kell túl soká bennt lennem.
Holnap szombaton még kiruccanunk a monarchia fővárosába egy kis igazi Wiener Schnitzel-re és Sacher tortára. :-)

A 34. zsoltárból kaptam bátorító igéket a napokban:
"Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, és magasztaljuk együtt az Ő nevét! Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők."

Next Monday I have to got to hospital again for an operation. New hospital, new doctor. I do not know anything really about the operation, my oncologist just told me that it is a smaller operation. I hope I wont need to be in hospital for long time.
Tomorrow, on Saturday we will jump out to the capital of the monarchy just to have a real Wiener Schnitzel and a Sacher cake. :-)

I got some very encouraging words in the recent days from Psalm 34.:
"I will extol the LORD at all times; his praise will always be on my lips. My soul will boast in the LORD; let the afflicted hear and rejoice. Glorify the LORD with me; let us exalt his name together. I sought the LORD, and he answered me; he delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant; their faces are never covered with shame. This poor man called, and the LORD heard him; he saved him out of all his troubles. The angel of the LORD encamps around those who fear him, and he delivers them. Taste and see that the LORD is good; blessed is the man who takes refuge in him. Fear the LORD, you his saints, for those who fear him lack nothing."