2008. december 31., szerda

Boldog Új Évet! - Happy New Year!

Minden kedves blog olvasónak nagyon Boldog és Sikeres Új Esztendőt kívánok! 

Zsoltárok 91, 9-12: 
" Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben."


I would like to wish to all blog readers a very Happy and Prosperous New Year!

 Psalms 91, 9-12:

For you have taken refuge in the Lordmy shelter, the sovereign One. No harm will overtake you; no illness will come near your home. For he will order his angels to protect you in all you do. They will lift you up in their hands, so you will not slip and fall on a stone.

2008. december 29., hétfő

Karácsony után - After Xmas

Elmúlt a karácsony és hála a sok finom ételnek és süteménynek további súlygyarapodást értem el. Tegnap este már 58 kg voltam ami ma reggelre 57-re módosult, a minimum 54.5 kg-ról. Tehát 2-3 kg pluszban vagyok ami bíztató a Január 6-i plusz 5 kg-os célhoz, amit az onkológus doktornő vár. Az ünnep szép csendben telt. Édesapám volt nálunk Szenteste vacsorára. Gyülekezetbe még nem tudtam menni de az interneten tudtam követni az alkalmat. 

Az alábbi igéket kaptam üzenetként. 66. Zsoltár 16-20.:
"Jertek, halljátok, ti istenfélők mind, hadd mondjam el, 
mit tett velem! Szám hozzá kiáltott, nyelvem Őt magasztalta.
Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr.
De Isten meghallgatott,  figyelt imádságom szavára. 
Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, 
szeretetét nem vonta meg tőlem."

Christmas is over and thanks to the many delicious food and cookies I gained additional weigth. Yesterday I was already 58 kg however it went to 57 to this morning but the minimum was 54,5 kg. So, I am in 2-3 kb plus which is promising to achieve the plus 5 kg which was set by the oncologist by 5 January. Christmas went over silently. My dad was with us during the evening of 24 Dec for dinner and celebration. I could not go to church yet but I was able to follow the Christmas service over the internet which was good. 

I got the following Bible verses. Psalms 66, 16-20:
Come! Listen, all you who are loyal to God!
I will declare what he has done for me.
I cried out to him for help
and praised him with my tongue.
If I had harbored sin in my heart,
the Lord would not have listened.
However, God heard;
he listened to my prayer.
God deserves praise,
for he did not reject my prayer
for abandon his love for me!

2008. december 23., kedd

Megoldva - Solved

Amint említettem tegnap, ma be kellett mennem urológiára egy kisebb beavatkozásra. Hála Istennek ez megtörtént, komplikáció mentesen. Ennek köszönhetően egy mellékhatással kevesebb, habár ennek a beavatkozásnak a következményei sem múlnak el 1-2 nap alatt. Olyan dominó effektus ez, mindennek van kihatása valamire. 

Nagyon jó és bátorító volt az alábbi üzenetet olvasni néhány napja a 2 Krónikák 32, 7-8-ban:
"Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek az asszír királytól meg a vele lévő egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, mint ővele. Ővele emberi erő van, mivelünk pedig Istenünk az Úr, aki megsegít bennünket, és velünk együtt harcol harcainkban."

As I mentioned yesterday I had to go to the Urology for a smaller treatment. Thanks to God this has been done without complication. Thanks to this, one side effect less now, however this operation has also some consequences which will not go away in 1-2 days. This looks as sort of Domino effect, everything has impact on something.

It was very good and encouraging to read the following message from God via the book of 2 Chronicles 32, 7-8: 
"Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged because of the king of Assyria and the vast army with him, for there is a greater power with us than with him. With him is only the arm of flesh, but with us is the LORD our God to help us and to fight our battles."

2008. december 22., hétfő

Ismét orvosnál - Visiting doctor again

Miután ma konzultáltam telefonon a radiológussal, egy sugár okozta mellékhatás miatt, sürgősen el kellett mennem urológushoz. Sajnos holnap 23-án reggel be kell mennem egy remélhetőleg kisebb beavatkozás miatt. Ha nem lesz komplikáció akkor haza is jöhetek, amit nagyon remélek mert nem akarnám a karácsonyt kórházban tölteni. 

Az elmúlt hetekben olvastam a Krónikák könyvét. Az alábbi ige az egyik melyet ebből a régi történelmi könyvből kaptam: 2. Krónika 30, 9/b:
"Hiszen kegyelmes és irgalmas a ti Istenetek az Úr, nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá."

Today after I had consulted with the radiologist about a side effect which is caused by the radiation, I had to visit urgently an urologist. Unfortunately tomorrow morning on 23rd Dec I have to go to the hospital for a hopefully minor treatment and if everything goes well I can come home on the same day what I am hoping very much as I would not like to spend the Christmas in hospital. 

During the last weeks I was reading the book of Chronicles. The following verse is one of the messages I got from this old historical book. 2 Chronicles, 30, 9/b:
"your God is gracious and compassionate. He will not turn his face from you if you return to him."


Boldog Karácsonyt! - Merry Christmas!


Ezúton szeretnék minden kedves blog olvasómnak nagyon Áldott Karácsonyt és Békés Boldog Új Esztendőt kívánni!

I would like to wish to all my blog readers a very Merry Christmas and Happy and Peaceful new Year!

2008. december 20., szombat

Üzenet - Message

Az alábbi igét tegnap kaptam egy testvérnőtől SMS-ben: 
62.Zsoltár 6-9.:
"Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.
Csak Ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram nem ingadozom. 
Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten.
Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk."

The following Bible message was sent yesterday by a sister in our churchÉ
Psalms 62, 6-9.:
"Yes, my soul, find rest in God; my hope comes from him. Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will not be shaken.  My salvation and my honor depend on God; 
he is my mighty rock, my refuge.Trust in him at all times, you people; pour out your hearts to him, for God is our refuge."

2008. december 19., péntek

Az első kiló megvan! - The first kilogram is back!

Örömmel jelentem, hogy az első kilogrammot sikerült visszaszereznem. Remélem a többi héten is meglesz az 1 kg és így január 6-ig sikerül az orvos elvárását az 5 kg-t teljesíteni.
Csatolok egy képet is kivételesen. Ma egyik kolléga érdeklődött hogyan tudok dolgozni itthon. Hát leginkább még fekve amiben nagy segítségemre van sógorom által készített fekvő iróasztal. Ime: -)

I am pleased to announce that I picked up 1 kilogram. I hope I will be able to pick up 1 kilo per week and I will achieve the 5 kg weigth improvement by 6 Jan what the doctor required. I am attaching a picture also. One of my colleagues asked how can i work. So, here it is my bed office. My wife's brother is a carpenter and he created the small desk which helps me to use my PC in the bed also. :-) 

2008. december 18., csütörtök

Sebész vizit után - Visiting the Surgeon

Ma ismét hivatalos voltam sebészemhez. Azt hiszem főleg lelkileg akart felkészíteni a véleménye szerint el nem kerülhető műtét következményeire és látni akarta mennyit erősödtem egy hét alatt. Elmondta, hogy az én daganatomra a sebészi protokoll minden esetben műtétet ír elő mivel így lehet elkerülni, hogy a daganat esetleg később ismét előjöjjön. Ezt már korábban is mondta, de gondolom látta, hogy én még azért reménykedem. Mai megbeszélés értelmében január vége felé lenne a műtét. De addig is még sokat kell erősödnöm, mert amint mondta mai állapotom alapján nem vállalná a műtétet.
A fenti nem túl pozitív hírre érkezett hazaérkezésem után Isten üzenete a Zsoltárok 57,2-4b-ből:
"Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez aki mellém áll. Segítséget küld nekem a mennyből."

Today I was due to visit my surgeon again. I think he wanted to prepare me in spirit to the consequences of the surgery which according to him is unavoidable. In addition maybe he wanted to see how much I've strengthened. He explained that according to the surgery protocoll the treatment to my tuomor requires surgery in all cases becauses this is the only way to avoid that the tuomor appears again in the future. He said this earlier but I guess he recognised that I a was still hoping to avoid the surgery. According to the discussion today, the surgery would be at the end of January. But I need to strengthen a lot till that time because as he said today I am not in good shape for surgery.
After the not so good news what I got from the doctor, God has sent me his message from Psalm 57, 2-4b.:
"Have mercy on me, my God, have mercy on me, for in you I take refuge. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. I cry out to God Most High, to God, who vindicates me. He sends from heaven and saves me."

2008. december 15., hétfő

Lassú erősödés - Slow improvements

A napok lassan telnek, és elég lassú az erősödés terén látható progresszió is. De nem csüggedek csak egy kicsit gyorsabbra számítottam. Van néhány mellék probléma is ami elég jelentős kellemetlenséget okoz. Most ezek elviseléséhez kell a legtöbb erő. Most már azért 1 órát tudok fennt lenni asztal mellett és a járásom is valamivel biztosabb és gyorsabb mint 1 hete. Étvágyam az jó és még jobb lesz hamarosan a tápszereknek és a roboráló szernek amit az orvos írt fel. Remélem januárra elérem a 60 kg-ot. Tegnap mivel nem tudtam elmenni a gyülekezetbe az interneten hallgattam az istentiszteletet élőben. Jó, hogy ilyen lehetőség van, legalább tudom, hogy mi történik a gyülekezetben.

Ma a 2.Korinthus 12,9-en keresztül üzent Isten:
"Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz."

The days are moving rather slowly and getting back my power is also rather slow process. However I am not despondent but I was hoping for a quicker progress. There are some side effects which are causing significant inconveniences. Now I need most of my power to suffer these. Now I can be up and sit at a table for at least 1hour and my walk is more stable and somewhat quicker. I have good apetite and soon I will have even better thanks to the medicines the doctor prescribed. I hope I will reach 60 kg by January. Yesterday, as I could not go to our Sunday church service I listened the service over the internet in live. This is great that it is possible at least I know what is happening in the church.

Today God has sent 2.Korinthians 12, 9:
"My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness."

2008. december 11., csütörtök

Kontroll vizit - Doctor visits

Ma vissza kellett mennem a beküldő kórházamba, hogy megmutassam magam a sebészemnek és az onkológusomnak. A sebész azt mondta, hogy úgy nézek ki mint akin épp most ment át egy tájfun, az onkológus meg azt, hogy sikerült magát jól hazavágnunk. (Tegnap esti mérés szerint 54,5 kg vagyok, egy éve 77 kg voltam, szóval némi igazságuk lehet.) Ennyi biztatás után azért pár bátorító szót is kaptam. Mindkettőjük szerint erősödnöm és híznom kell mindenképpen (Az onkológus 5 kg-t akar Január 6-ig). Talán az ünnepek összes sütije és édessége segítenek ebben egy kicsit. A sebész is meg volt döbbenve a daganat eltünése miatt, de ennek ellenére műtétről beszél. (Talán mert ez a szakmája.) Ami persze leghamarabb Január közepén lehet, de addig még szerintem vizsgálatok is lesznek és továbbra is hisszük, hogy a műtét is elkerülhető. Az alábbi ige is erre ad bíztatást.

Mai igém a 16. Zsoltár 8. verse:
"Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van."

Today I had to visit my surgeon and oncologist in the hospital whcih sent me for the treatment for the last 2 months. The surgeon said that I look like as someone who has just been crossed by a hurricane, the oncologist said something similar Hungarian idiom which can not be translated to English. (Yesterday I measured 54,5 kg. A year ago I was 77 kg. so they have some basis to say these.) After such valid comments I got some encouragements also. Both of them said that I need to pick up several kilos (oncologist wants 5 kilos in 1 month) and must get strengthened. Maybe the coming holiday season with all its sweets will help a bit. The surgeon was quite surprised that the toumor is gone by the radiation however he still speaks about surgery. (Well, that is his profession.) Even if this is unavoidable it should happen the earliest in mid-January however by that time I should have control CT and MRI exams which may indicate that the surgery is not needed. We beleive in this. The following Bible verse gives encouragement in this direction also.

Psalms 16,8:
"I keep my eyes always on the LORD. With him at my right hand, I will not be shaken."

2008. december 9., kedd

Némi erősödés - Some improvements

Ma először sikerült legyűrnöm a lépcsőt segítség nélkül, sőt fölfelé folyamatosan fel tudtam jönni! Azért ha kis lépésekben is de van erősödés jele. Én persze gyorsabbra számítottam, de Isten ezt a tempót jelölte ki, tehát ezért vagyunk hálásak.

Tegnap kaptam az alábbi igét:
Jób 33,27b-28.:
"Vétkeztem mert görbévé tettem az egyenest, de Isten nem eszerint fizetett meg nekem. Megváltott engem, hogy ne jussak a sírba, és életem a világosságban gyönyörködjék."

Today, I was able to fight our staircase alone, moreover I was able to come up without stopping! Even in small steps there is improvement of more power. Well, I was expecting quicker process, but God has set this speed, so we are happy for this.

Yesterday I got the following Bible verse:
Job 33, 27b-28.:
"We have sinned, we have perverted what is right, but we did not get what we deserved. God has delivered us from going down to the pit, and we shall live to enjoy the light of life."

2008. december 7., vasárnap

Hétvége itthon - Weekend at home

3 kórházi hétvége után végre itthon. Nem csináltam nagyon mást mint a kórházban (feküdtem, és leginkább olvastam) de mégis a környezet is mennyiben tud jó hatással lenni. Egyelőre drámai erősödésről nem tudok beszámolni, gyenge vagyok, de azért apránként talán erősödök, már csak azért is mert tudok enni. Voltak látogatóim is az elmúlt napokban.

Szombat reggel kaptam a következő igét:
Ézsaiás 43, 1b-2:
"Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vizen kelsz át én veled vagyok, és ha folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg."

After 3 weekends in hospital finally I had one at home. I did not do much different things than in hospital (laid in bed and reading mostly) but the environment can help a lot to have better feeling. So far I can not report dramatic improvement in power, I am rather weak yet, but slowly I am getting stronger, surely, because I can eat at least. I had some visitors also during the last days.

Saturday morning I got the following message from God:
Isaiah, 43 1b-2.:
"Do not fear, for I have redeemed you; I have summoned you by name; you are mine.
When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze."


2008. december 5., péntek

Végre itthon! - Finally at home

Már a második éjszakát töltöttem itthon, aludni is sokkal jobban tudok itthon és nem kell altatót szednem! Este 9 és 10 között magamtól alszom el mint a bunda. Nem is tudom mikor volt ilyen korábban. Már vagy fél éve altatón voltam itthon.
Egyelőre nagyon gyenge vagyok, a lépcsőn is csak segítséggel tudok még közlekedni, de fog ez javulni. Persze mit akarnék amíg 5 héten keresztül naponta kaptam a sugárdózisokat.
Az orvosok szerint kb. még 5-6 hét amíg a sugár kezelés hatása tart a befejezése után. Nekem még van 2-3 hetem. Talán karácsonyra elmúlik. A sugár amúgy rendes munkát végzett. A daganatot kézzel nem lehet tapintani mint korábbab csak egy nagy seb van a helyén! Kb. 5-6 hét múlva fognak CT és MR kontroll vizsgálatokat tartani.
Vannak kellemetlenségek és nehézségek, de az Úrra bízzuk ezeket naponként aki megsegít.

Ma reggel kaptam az alábbi ígéket:
Ézsaiás 33,2:
"Uram, kegyelmezz nekünk, benned reménykedünk! Légy segítségünk reggelenként, szabadítónk a nyomorúság idején!"
Ézsaiás 33,22:
"Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a törvényadónk, az Úr a királyunk, ő segít meg bennünket."

I have already spent the 2nd night at home and I can sleep much better than in the hospital and I do not need to take sleeping pills. Around 9-10pm I go to sleep very quickly. I dont remember when I had such thing earlier as I was on sleeping pills for more than half years now.
I am still very weak, I need even help to go up and down in our staircase but it will surely improve. Well, what am I wanting as I got the radiation every day for 5 weeks? Of course I am still weak. According to the doctors the effects of the radiation impacting the body for another 5-6 weeks after the end of the treatment. I still have 2-3 weeks, maybe by Christmas it will be gone. Otherwise the radiationn made a good job. The toumor is gone and can not be touched as earlier. There will be CT and MR controll exams in 5-6 weeks time.
There are some difficulties and inconveniences but we put these into the hand of the Lord who helps every day.

I got the following messages today morning.
Isaiah 33,2:
"LORD, be gracious to us; we long for you. Be our strength every morning, our salvation in time of distress. "
Isaiah 33,22:
"For the LORD is our judge, the LORD is our lawgiver, the LORD is our king; it is he who will save us. "


2008. december 3., szerda

Édes otthon - Sweet home

Mai map közel 3 hét után végre itthon!!! Még holnap vissza kell menni a zárójelentésért, de mivel ma vizhiány volt a kórházban igy elkéredszkedtem!!!

Mai igém, Zsoltárok 50,15:
"Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítalak és te dicsőítesz engem."

Finally today nearly after 3 weeks I have arrived home at 6pm. Tomorrow I still need to go back for the final report but since today there was not water supply in the hospital in the afternoon, I asked for permission to leave.

Today's message is Psalms 50, 15:
"and call on me in the day of trouble; I will deliver you, and you will honor me."

2008. december 1., hétfő

Az intenzíven - On the Intensive Care Unit (ICU)

November 22-én szombat estefelé térhettem magamhoz teljesen az intenzív osztályon. Az első órákról nem túl sok emlékem van, de fokozatosan belerázódtam az ottani kezelés ritmusába. Egy kanült (csatlakozót) kaptam a nyaki ütőérbe (még mindig megvan) amin 3 csatlakozó van, tehát egyszerre 3 féle infúziót kaphattam. Mesterségesen tápláltak 3 napon keresztül (1,5 liter fehér táp folyt belém 24 óra alatt) mivel enni még nem tudtam. Az izére nem emlékszem, de a rántott hús biztos jobb lesz. :-)) Emellett antibiotikumokat és légzésjavítót és más infúziót is kaptam. Az intenzíven nem igen unatkozik az ember ha magánál van mert valami majd mindig történik. Folyamatos orvosi és ápolói jelenlét, infúziók, stb. Ezúton is meg szeretném köszönni az intenzív osztály teljes orvosi és ápolói karának azt a professzionális és humánus ellátást amiben végig részesítettek, az ott tarózkodásom alatt. November 26-án szerdán engedtek el, ill. szállítottak vissza az onko-radiológiára, ahol még most is vagyok.

A következő igét kaptam még az intenzívre történő szállítás előtt egyik tesótól:
Jeremiás 15,20
"Bevehetetlen ércfallá teszlek.... Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek: megsegítlek és megmentelek - így szól az ÚR"

I think I got back my memory on the ICU on 22 November, Saturday evening. I do not remember about the first hours very much but I got into the rythm of the care of the ICU pretty quickly. I got a "connector" into my main neck aorta with 3 connects so that I could get 3 different type of infusions at the same time. (I still have these). I got artificial food for 3 days as I still could not eat. (1.5 liter white stuff was entering my neck aorta during 24 hours). I dont remember its taste but the wiener snitzel will be surely better. :-))
Of course the other 2 connectors were also used at the same time with different other infusions (antibiotics, breathing improver, etc). There is not much room to be bored on the ICU as something almost always happening. The doctors and nurses are always doing something. I would like to thank in this way also the entire staff of the ICU (doctors, nurses) for their professional and humanitarian care service they have provided to me. I was released from ICU on 26 November, Wednesday back to the onco-radiology where I am still.

I got the following Bible verse from a brother from our church before I was taken to ICU:
Jeremiah 15,20:
"I will make you a wall..... a fortified wall of bronze; they will fight against you but will not overcome you, for I am with you to rescue and save you," declares the LORD."
2008. november 30., vasárnap

Részletek 2. - Details 2.

A következő napok eseményeit puzzle szerűen kellett összeszednem, főleg feleségem segítségével mivel leginkább nem emlékszem ezekre a történésekre. Ha jól tudom, 20-án csütörtökön szállítottak át az intenzív osztályra, mert a fehérvérsejt szám nem javult, tüdőgyulladás gyanúja is fennálllt és légzési nehézségek is felléptek. 2-3 nap itt teljesen kiesik az emlékeimből. Arra még halványan emlékszem, hogy lelkipásztorunk bejött az intenzívre, hogy mit mondott ill. mit imádkozott arra már nem emlékszem. Arra viszont igen, hogy zöld műtősruhában volt, majdnem úgy nézett ki mint egy gospel énekes. :-) Hallomásból tudom, hogy a többi vezető testvér is a kórház területén imádkozott értem, csak őket már nem engedték be az intenzív osztályra. A következő emlékfoszlány szombatról, 22-ről van amikor feleségem, édesapám és bátyám látogatott meg, aki aznap repülővel érkezett Németországból. Érdekes, hogy a gyógyszerek miatt most is úgy emlékszem, hogy bohócnak volt az arcuk maszkírozva. Állítják, hogy nem voltak. :-) Készséggel elhiszem nekik, bizonyára kaphattam valamilyen hallucinogén szert is.

Ez alatt az idő alatt is kaptam igét, SMS-ben, persze csak később olvastam, láttam:
Zsoltárok 121, 1-3.:
"Tekintetem a hegyekre emelem: honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ."

The events of the next couple of days needed to be collected as puzzle pieces as I mostly do not remember about these. My wife helped a lot. If I know well I was taken to the intensive care (ICU) unit on 20th Nov. Thursday because the WBC number did not improve, I had lung infection and breathing difficulties. The next 2-3 days are almost completely taken out from my memory. I still remember that on Thursday our church pastor visited me however I do not know what he said and what he prayed. I remember that he was in a green stuff which is regular on ICU units and he almost looked like a gospel singer. :-) I have also heard that other leaders of the church were also praying in the hospital but they were not allowed to visit me. The next piece of puzzle is from Saturday when my wife, dad and brother who arrived by plane from Germany visited me. It is funny that most likely due to the medicines I rememeber now that their face were masquareded as clowns. I beleive them they did not do it, most likely I got some hallucinogen medicine also.

During this time I also received Bible message via SMS, of course I could read later:
Psalms, 121, 1-3:
"I lift up my eyes to the mountains— where does my help come from? My help comes from the LORD, the Maker of heaven and earth. He will not let your foot slip—he who watches over you will not slumber"

2008. november 29., szombat

Részletek - Some details

November 14-én, pénteken hozott Vagyim tesó az utolsó sugárkezelésre, de ekkor már annyira rosszul voltam, hogy beszélni sem tudtam vele, csak feküdtem a kocsi hátuljában. Nagy nehezen betámogatott az orvos irodájába ahol majdnem elájultam. Az orvos azonnal felküldött az osztályra, Vagyim pedig ment haza a csomagomért. Miután befeküdtem sürgősségi labor vizsgálatot végeztek ami kritikusan alacsony fehérvérsejt számot és trombocita számot jelzett.
Miután kiderült, hogy elég ritka a vércsoportom (0-ás) beindulhatott a gépezet. Én csak arra emlékszem, hogy hétfőn egy Lengyelországban szombaton gyártott és vasárnap légiúton leszállított sárga trombocita készítményt kaptam pár órával a lejárata előtt. Érdekes tény, hogy pár hete a varsói irodánkban kb 30-40 kolléga adott vért. Nem gondolták gondolom ők sem és én sem, hogy talán abból a vérből kell készíteni trombocitát amire nekem lesz szükségem. Ha jól emlékszem vasárnap vagy tán már szombaton is kaptam tiszta vért ami magyar volt. Itt köszönöm meg unokahúgom férjének Józsinak a vér felajánlást akinek hasonló ritka vércsoportja van. Vegül is nem volt rá szükség.

Ezen a napon kaptam az alábbi igét amit egyik testvérnő SMS-ben küldött: 40. Zsoltár 2-3.
"Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet."

On 14th November I was taken by one of the brothers from our church to the last radiation treatment. I was in so bad condition that time that I could not really speak just laid at the back of the car. He helped me to get into the room of the doctor where I have almost collapsed. The doctor immediately ordered me to the hospital and the brother left for my luggages. The hospital immediately done an urgency blood test which resulted critical low White Blood Cells level and trombocite level. When it became certain that I have rather rare blood class (0) I think the engine started. I just remember that on Monday I got a yellow tromobocite pack several hours earlier its expiritation date which was produced on Saturday in Poland and was shipped to Budapest on Sunday. It is an interesting fact that our Warsaw office organised a blood donation several weeks earlier and approx 30-40 colleagues donated blood. I think they did not think as I also did not, that maybe it will be necessary to produce the trombocite which I will need. If I remember well I got already regular blood on Saturday and Sunday which was Hungarian. Here, I would like to thank to the husband of my doughter-in-law his blood donation as he has same blood class. Finally it was not needed.

On this day (14 Nov.) I got the following Bible verse via SMS from a sister in our church: Psalms 40, 2-3:
"I waited patiently for the LORD; he turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire; he set my feet on a rock and gave me a firm place to stand."

2008. november 28., péntek

Hírek a kórházból - News from Hospital

Tudom, hogy már többen hiányolták az új bejegyzést aminek elmaradása oka, hogy pont 2 hete az utolsó kezelési napon rosszul lettem és be kellett feküdnöm azonnal a kórházba. Ez pont pénteken történt 2 hete. Pár napig az onkológián feküdtem, majd az intenzív osztályra vittek ahol 1 hetet voltam. 2-3 napig kritikus állapotban, közvetlen életveszélyben voltam, de hála a rengeteg imának és azok meghallgatásának már jobban vagyok, igaz még kórházban, de nem az intenzíven. Megpróbálok majd a következő napokban részletesen is beszámolni az elmúlt időről illetve az ez alatt kapott üzenetekről.

I know that some of you were missing the new entries. The reason of lack of entries was that on the very last treatment day I got into so bad condition that I had to stay in hospital immediately and up until now had no power and opportunity to make new blog entries. I was in radio-oncology for couple of days and than I was transferred to the Intensive Care Unit as my condition worsened rapidly. I spent exactly 1 week in the ICU and 2-3 days were really critical with direct life danger. Thanks to the many-many prayers and their acceptance by God I am better now. Still in hospital but not in the ICU. I will try to report about these last 2 weeks and the messages I got during these times.

2008. november 13., csütörtök

Távoli jókívánságok - Remote greetings

Ma sajnos fölment a lázam ami még gyengébbé tesz. Elvileg holnap kapom az utolsó sugarat, de lehet, hogy a láz miatt elmarad. Sajnos még ma sem tudtam enni csak minimális ropit, délelőtt még inni sem nagyon. Ma is kaptam infúziót és délután már 2 bögre tea is lement. Nem gondoltam, hogy ennyire megvisel a második kemo, mivel az első után nem voltak ilyen mellékhatások. Persze akkor még nem voltam 6 hét sugár után.
Ma jó pár üdvözletet, jókívánságot és imaigéretet kaptam kedves régi kollégáktól e-mail-en a világ különböző pontjairól. Tegnap levelet váltottam egy régi kollégával Olaszországból és ő továbbította a híreket olyanoknak akikkel évekkel ezelőtt volt kapcsolatom. Jó látni és érezni, hogy gondolnak rám, és fontos nekik az, hogy mi történik velem.

Mai igém az 54.Zsoltár 6., 8-9/a. verse:
"De Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet."
"Készségesen áldozok neked, magasztalom neved, Uram mert jó vagy. Mert minden nyomorúságból kimentettél engem."

Today unfortunately my fever went up which makes me even weaker phisically. Tomorrow I am scheduled for the last radiation, but maybe it will be cancelled due to fever. Unfortunately I still could not eat today just very minimal snack and could not really even drink in the morning. I got also the venous infusion today and was able to drink 2 cups of tea in the afternoon. I did not think that the 2nd chemo will be so bad as I did not have such side effects after the first one. Well, but that time I had not been after 6 weeks radiation.
Today I've received quite a few greetings, wishes and praying promises from kind old colleagues via e-mail from all over the world. Yesterday I had an e-mail exchange with one of them in Italy who forwarded the news about me to those I worked with quite a few years ago. It is very nice and good to see and feel that they think about me and it is important for them what is happening with me.

My message today is from Psalms 54, 6,8-9/a:
"Surely God is my help; the Lord is the one who sustains me.
I will sacrifice a freewill offering to you; I will praise your name, LORD, for it is good.
You have delivered me from all my troubles."

2008. november 12., szerda

Étvágytalanság - Lack of appetite

Ma megtudtam, hogy a sugarat pénteken kapom utoljára. Sajnos az elmúlt 3-4 napban gyakorlatilag semmit nem tudtam enni leszámítva egy kis joghurtot és 1 db piritóst (toast kenyér formában) Ezért ma kaptam 1 liter sima infúziót, ami holnap is a menüm része lesz. Szerencsére ezért nem kell befeküdnöm a kórházba. A doktor mondta, hogy ez nem kivételes, sajnos a chemo és a sugár együttes hatása az étvágytalanság. Remélem hétvégére megjön az étvágyam, mert a mérlegre nem merek jelenleg állni.

Bátorító igéket kaptam tegnap. Az első az 50. zsoltár 15.verse:
"Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem."

A másik pedig a teljes 51. zsoltár:
http://www.kereszteny.hu/biblia/showchapter.php?reftrans=2&abbook=Zsolt&numch=51

Today I was told that the radiation will be finished on this Friday. Unfortunately during the last 3-4 days I could not really eat anything not counting a very small portion of yoghurt and 1 pieces of toast bread. Therefore today I got 1 liter of regular venous infusion which will be part of my "menu" tomorrow also. Luckily I did not have to stay in hospital for this. The doctor said that this is not unique, can be the side effect of the chemo+radiation. I hope my apetite will come back soon because I am not enough brave to check my weight at the moment.

Yesterday, I got very encouraging Bible verses. From Psalms 50,15:
"and call on me in the day of trouble; I will deliver you, and you will honor me."

The other one is the entire Psalm 51.
http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=23&chapter=51&version=72

2008. november 9., vasárnap

2 üzenet - 2 messages

A kemoterápiának vége. A sugárkezelés még a következő héten tart, holnap megtudom, hogy pontosan meddig. Sajnos csütörtöktől igen gyenge vagyok, valószínű az ismételt kemo hatása. Nem nagyon tudok enni és szinte állandó a hasmenés.
Isten azért most is üzen, nem marad néma. Első ige amit a napokban kaptam, ismét a Jób könyvéből volt, a 11. rész 16. verse:
"Elfelejted a nyomorúságot, úgy gondolsz rá, mint elmúlt árvízre."

A második ige pedig egy kis könyvnek a fő gondolata, amit most olvasok. A címe: Jábéc imádsága. Izráel nemzetségtáblázatának közepén található az I.Krónika 4,10-ben:
"Jábéc segítségül hívta Izráel Istenét, és ezt mondta: Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom! És megadta neki Isten amit kért."

Chemotherapy has been completed on Friday. Radiation will continue next week. I will know tomorrow when will be finished exactly. Since Thursday, unfortunately I am very weak again. Most likely the side effect of the second chemotherapy. I can't really eat and need to visit restroom very frequently.
God however sends his messages, doesn't leave me without his word. The first message I've received was again from book of Job from chapter 11 verse 16:
"You will surely forget your trouble, recalling it only as waters gone by."

The second message is the main theme of a small book called: The Prayer of Jabez what I read now. This Bible verse can be found in the middle of Izrael's genealogy records in I.Chronicles 4,10:
"Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory! Let your hand be with me, and keep me from harm so that I will be free from pain." And God granted his request."

2008. november 5., szerda

Jó hírek és üzenetek - Good news and messages

Istennek hála ma sokkal jobban éreztem magam mint bármikor az elmúlt hetekben. A hőemelkedésem is enyhült és nem érzem annyira gyengének sem magam. Tegnap tüdő röntgenre küldött az orvos mert fájlaltam a hátamat. Ismét Istennek legyen hála, nem találtak semmit a röntgen felvételen!! Persze én már a legrosszabbra gondoltam. Isten megitélt és tanított ebben. És ma reggeli csendességemben csodálatos üzenetet kaptam Spurgeon áhitatos könyvén keresztül. Az Ézsaiás 57,16-ból:
"Mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom, hiszen elalélna előttem a szellem és a lélek, az emberek akiket én alkottam."

Thanks to God that today I have felt myself much better than anytime during the last couple of weeks. My fever has gone and I dont feel myself that weak. Yesterday my doctor requested a lung X-ray as I had some pain in my back for some days. Again, thanks to God the X-ray did not find anything. Of course I thought about the worst case. God has teached me through this also.
And finally today morning I got a wonderful Bible verse through the morning prayer book of C.H. Spurgeon from Isaiah 57,16:
"I will not accuse them forever, nor will I always be angry, for then they would faint away because of me — the very people I have created."

2008. november 3., hétfő

További üzenetek - Further messages

Ma elkezdődött a második kemoterápia ami 5 napig tart. Utána még talán 2 nap sugárkezelés lesz jövő hét elején mielőtt az egész kezelés véget érne. Sajnos hőemelkedésem van most már napok óta de szerencsére nem olyan mérvű, hogy a kezelést fel kellene függeszteni.
Az elmúlt napokban ismét változatos formákban kaptam Isten üzeneteit. Egyik tesvtvérnő egy régi kedves hívő ének feldolgozásával erősített amit a Youtube oldalán meg lehet hallgatni. Nehéz volt könnyek nélkül hallgatni. Nem is sikerült.
http://www.youtube.com/watch?v=5Nb86SDxYmE&feature=related

Egy erdélyi kedves ismerős testvér az alábbi igét küldte e-mail-en (84. Zsoltár 6-8):
"Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol.
Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon."

Egy SMS üzenetben az alábbi igét kaptam ma reggel (Ézsaiás 25,1,4)
"Uram te vagy Istenem! Magasztallak, dicsérem neved...mert erőssége vagy a nincstelennek, erőssége a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben."

Pár napja pedig Isten a Jób könyvén keresztül üzent Isten (Jób 5, 8-9 és 17-18)
"De én az Istenhez fordulok, Istenre bízom ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul, csodás dolgokat, megszámlálhatatlanul.
Bizony boldog az az ember akit Isten megfedd! A mindenható fenyítését ne vesd meg! Mert ő megsebez de be is kötöz, összezúz de keze meg is gyógyít. Hatszor is megment a nyomorúságból, hetedszer sem ér veszedelem."

Today chemotherapy has been restarted for a period of another 5 days. After this I may have another 2 days of radiation before the entire treatment will be finished. Unfortunately I am having sligth fever for several days now but luckily not that high which would require the interruption of the treatments. During the last couple of days I've been receiving God's messages in various ways. One of the sisters from our church has strengthened me with one of the old kind evangelical song which in modern style can be heard on Youtube. It would have been difficult to listen without tears, so I could not.
http://www.youtube.com/watch?v=5Nb86SDxYmE&feature=related

One of the brothers from Transylvania has sent the following Bible verse via e-mail (Psalm 84, 6-8):
"As they pass through the Valley of Baka, they make it a place of springs; the autumn rains also cover it with pools. They go from strength to strength, till each appears before God in Zion. Hear my prayer, LORD God Almighty; listen to me, God of Jacob. "

Today morning I've received the following Bible verse via SMS message (Isaiah 25,1,4):
"LORD, you are my God; I will exalt you and praise your name, You have been a refuge for the poor, a refuge for the needy in their distress, a shelter from the storm and a shade from the heat. "

Couple of days ago I received God's message through the book of Job (Job 5, 8-9 and 17-18):
"I would lay my cause before him. He performs wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. "
"Blessed are those whom God corrects; so do not despise the discipline of the Almighty. For he wounds, but he also binds up; he injures, but his hands also heal. From six calamities he will rescue you; in seven no harm will touch you. "

2008. november 1., szombat

118. Zsoltár 17-18. - Psalms 118, 17-18.

Isten nagyon jól időzíti üzeneteit melyek egyértelműek és világosak, nekem csak hinni kell bennük és bízni. Tegnap reggeli csendességemben kaptam ezt az igét, mely a legjobbkor érkezett.

"Nem halok meg, hanem élek, és hírdetem az Úr tetteit!
Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak."

God schedules his messages very well which are clear and straightforward. I only need to beleive and trust in them. Yesterday morning during my prayer time I got the following message which came at the best time.

"I will not die but live, and will proclaim what the LORD has done.
The LORD has chastened me severely, but he has not given me over to death."

2008. október 30., csütörtök

31. Zsoltár - Psalms 31.

A jövő héten újra kezdődik a chemoterápia. Ezelőtt vérvétel volt, hogy ellenőrizzék, hogy adható-e ismét. Hála Istennek elég jók a leletek és hétfőn ismét kapom az infúziót. Az elmúlt napokban rengeteget kellet várakozni a sugárkezelésre ami eléggé megviselt (tegnap 4 órát ma 3 órát). Jövő héten még hozzá jön kb. 1 óra az infúzió miatt. De már csak a jövő hét és még talán 2 plusz nap csak sugárral.
Ma a 31. Zsoltárt olvastam, feleségem, Rózsa kapta és adta tovább. Talán már idéztem korábban is belőle. Most viszont az egészet egyben olvastam és nagyon bátorító ami rám is fér mert az elmúlt pár napban kissé csüggedés vett erőt rajtam.

Ha tehetitek olvassátok el az egész 31. zsoltárt.
http://www.kereszteny.hu/biblia/showchapter.php?reftrans=2&abbook=Zsolt&numch=31

Next week the chemotherapy will start again. In order to check my status I had blood test and thanks to God it had quite good results. During the last couple of days I had to wait long hours in the queue before the radiation treatment (yesterday 4 hours, today 3 hours). This is very frustrating and tyring. Next week I will have another plus hour with the infusion. But at least I only have one full week and maybe 2 more days with only radiation.
Today I've read Psalms 31. My wife, Rose has got it and passed it to me. Maybe I have already mentioned earlier some verses from this psalm but now I've read the entire psalm which was very encouraging which I needed very much as I had some bad times during the last couple of days.

If you can please read the entire psalm 31.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalms%2031%20;&version=72;

2008. október 28., kedd

Már csak 7 alkalom - Only 7 more treatments

A múlt heti hosszú hétvége jól jött nagyon. Igaz, hogy volt egy-két nehéz nap, de megjött az étvágyam és ismét tudok enni. Sajnos 60 kilóra lefogytam, de most ezt tudom tartani.
Vasárnap délelőtt el tudtam menni a gyülekezetbe ami nagyon jó volt. Isten a prédikáción keresztül és testvéreken keresztül is bátorított.
Most már csak ez a hét és a jövő héten 4 alkalom van hátra a kezelésekből.

A 3. Zsoltáron keresztül üzent Isten a napokban:
4-5:"De Te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem.
Hangosan kiáltok az Úrhoz, és Ő meghallgat szent hegyén."
8/a:"Állj mellém, Uram,
szabadíts meg Istenem!"
9: "Az Úrtól jön a szabadítás.
Legyen áldásod népeden."

The long last weekend due to national holiday was very good for me. Although I had couple of more difficult days but I can eat again more or less normally. Unfortunately I went down to 60 kilogramm but I can keep it now.
Sunday morning I could go to the church which was very good for me. God has encouraged me throught the speach of the pastor and through other brothers also.
Now I have only 7 more treatments.

God has sent me several verses via Psalms 3:
But you, LORD, are a shield around me, my glory, the one who lifts my head high
I call out to the LORD, and he answers me from his holy mountain.
Arise, LORD! Deliver me, my God!
From the LORD comes deliverance. May your blessing be on your people.2008. október 24., péntek

Jónás - Jonah 2, 3,8,10

Néhány nehéz nap van mögöttem. Most a hosszú hétvégén kicsit könyebb, hogy nem kell kezelésre menni minden nap. Remélem egy kicsit regenerálódok.
A napokban a Jónás könyvét olvastam és az alábbi igék szóltak hozzám:

"Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat.
Amikor elcsüggedt a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba.
De én hálaéneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás."

I have passed several more difficult days. Now as we have a long weekend and dont need to go to treatment every day, it is a bit easier now. I hope I can relax a bit. During the last couple of days I red the book of Jonas. God sent the following verses:

"In my distress I called to the LORD, and he answered me. From deep in the realm of the dead I called for help, and you listened to my cry.
When my life was ebbing away, I remembered you, LORD, and my prayer rose to you, to your holy temple.
But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed I will make good. I will say, 'Salvation comes from the LORD.' "

2008. október 19., vasárnap

75. Zsoltár 2. - Psalms 75,2

Tegnap édesapám 75. születésnapját ünnepeltük. Szokás szerint az évszámnak megelelő zsoltárt olvastuk fel köszöntésképpen. A 75. zsoltár 2. verse különösen szólt hozzám:

"Magasztalunk ó Isten, magasztalunk téged, mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat."

Yesterday we have celebrated the 75th birthday of my Dad. We greeted him with Psalms 75. The second verse from this psalm was especially meaningful for me:

"We praise you, God, we praise you, for your Name is near; people tell of your wonderful deeds."

2008. október 18., szombat

Köszönet a sofőröknek - Thanks to the drivers

Eddig el is felejtettem itt is megköszönni azoknak akik segítenek nap mint nap eljutni a kórházba a kezelésre és kocsijukkal hoznak - visznek. Igazán hálás vagyok nekik, mint azon sokaknak akik felajánlották, de eddig nem tudtam megkérni őket mivel minden napra volt segítőm.
Isten áldjon benneteket gazdagon a szolgálatért és a szolgálatra való készségért!

So far I have forgotten to thank to those who help me day by day taking me to the hospital and back home with their cars. I am truly thankful for those as well as to those who offered their kind help but so far I could not ask them as I always had helper every day. God bless you for your service and for your readiness.

6 hét és két ige, 6 weeks and two verses

Tegnap kiderült, hogy az 5 hetes kezelés igazándiból 6 lesz mivel az eredeti 25 kezelés helyett 28-ra emelte a kezelések számát az orvos (mivel csökkentett a sugárkezelés napi intenzitásán) és mivel október 23. miatt kimarad egy nap. Ez azt jelenti, hogy november 6-án kapom az utolsó adagot. Hála Istennek egyre jobb az étvágyam, tegnap már 3 alkalommal tudtam enni, igaz keveset (kivéve a reggelit ami normál adag volt). Ebből kifolyólag egy kicsit jobb az erőnlétem is.

Tegnap nálunk tartotta a házicsoportunk az imaórát, melyen az Efézus 3, 20-21. igéi szóltak különösképpen hozzám:
"Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké, Ámen."

Ma email-en kaptam a gyülekezetből egy testvérnőtől a Zsoltárok 50, 15-öt:
"Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem."

It turned out yesterday that the original 5 week long treatment will be 6 week long becasue the 25 occasions have been increased to 28 due to the reduced dose of the daily radiation and because the national holiday is included (23 Oct.) This means that the last day of the treatment will be 6 November. Thanks to God I have better apetite and yesterday I could eat already 3 times, though quite small portions (except the breakfast, which was normal). Due to this I have more phisical power.

Yesterday, we hosted the prayer hour(s) of our church small group. During this event I got Ephesians, 3, 20-21:
"Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, for ever and ever! Amen."

Today, one of the sisters from the church strengthened me with Psalms 50, 15:
"and call on me in the day of trouble; I will deliver you, and you will honor me."

2008. október 16., csütörtök

A felén túl - More than half is over

Tegnap ill. ma már a kezelések felén túl vagyok. A tegnapi nap volt eddig a legrosszabb. Olyan gyenge voltam, hogy a lépcsőn nehéz volt feljönni. Hála Istennek ma már jobban érzem magam és enni is tudtam.

62. Zsoltár 2-3. volt a legutóbbi üzenet:
"Csak Istennél csendesül le lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram nem ingadozom sokáig."

Today I am now over the half of the 5 week treatment period. Yesterday was the worst day so far. I was so weak that it was literally hard to come up on the stairs. Thanks to God I feel myself much better today and I could eat breakfast and lunch as well.

The last message from God is from Psalms 62, 2-3
"Truly my soul finds rest in God; my salvation comes from him. Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will never be shaken."

2008. október 14., kedd

Folyik a kezelés - The treatment goes on

Az utóbbi egy héten nem volt erőm nagyon a gép elé ülni ezért nem olvashattatok a blogban friss bejegyzést. Jól esett, hogy páran már hiányolták. Sajnos rendkívül gyenge vagyok. Délelőttönként a kezelésre visznek és annyire elfáradok ezalatt, hogy délután már csak szinte feküdni van erőm. Az orvos szerint ez a kemoterápia hatása. Sajnos a sugárkezelés is állandó hasmenéssel jár ami szintén nem erősít. A nehézségek persze néha elcsüggesztenek, de továbbra is Istenben bízom és remélek. Amúgy ma vagyok kb. a kezelés felénél, hiszen 2,5 hét már eltelt az 5-ből.

Az alábbi igét kaptam az Úrtól a napokban:
Márk 11, 24.
"Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek."

During the last week I have not had much power to sit in front of the computer. This is the reason why you could not read updates in my blog. It was nice that some of you were already missing the updates. Unfortunately I am extremely weak. During the morning treatment I get so tired that in the afternoon I can mostly stay in bed. The doctor said that this is because of the chemotherapy. Unfortunately the radiation causes that I need to go to the bathroom frequently which also does not help to keep my power. The difficulties sometimes put me into bad mood but regardless of these my trust and hope still in God. By the way I am just at the half of the 5 week treatment as 2,5 weeks have gone now.

I've got the following message from God during the last couple of days:

Mark 11,24
"Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. "

2008. október 8., szerda

Üzenetek más módon - Messages in other ways

Az elmúlt pár nap elég nehéz volt mivel a sugárterápia egy kellemetlen mellékhatása előjött és az elmúlt napokban elég sok kellemetlenséget okozott. Mára már enyhült és remélem tovább nem lesz ennyire rossz.
Isten továbbra is bátorít és erősít, igaz az elmúlt pár napban nem Biblia verseken keresztül. Vasárnap egy e-mailt kaptam melyhez csatolva volt egy bizonyságtétel MP3-ban. Egy anyuka beszél ebben akinek 3 éves kisfiánál agydaganatot kezelnek. A kisfiú most tünetmentes és jól van. Ma pedig az Ethos cimű újságban olvastam két cikket melyekben két rákos beteg osztja meg gyógyulásának történetét. Istené a dicsőség, hogy Ő tudja még a rákos betegeket is gyógyítani. Hiszem és tudom, hogy én is ilyen bizonyság leszek hamarosan.

The last couple of days were quite difficult as a side effect of the radiation treatment impacted me. It is better now and I hope it wont get worsen in the coming period.
God continues to encourage and strengthen me however not in Bible verses during the last days but in different ways. Sunday I've received a testimony via e-mail in MP3 file where a mother shares her and her son's story. His son is 3 years old and was diagnosed with tumor in his brain. The little boy after a long therapy is well today. Today I've red 2 articles in a christian newspaper called Ethos where 2 persons share their story who had cancer and are well today. Glory is for God that he can heal people with cancer also. I beleive and I know that I will be a similar testimony of his healing soon.

2008. október 4., szombat

Zsidók - Hebrews 12, 6, 11.

Tegnap házicsoport alkalmon vettünk részt. Hála Istennek, hogy volt elég erőm elmenni. Az alkalmat vezető testvér a Zsidókhoz írt levél 12 részét hozta elénk. Ma reggeli csendességemben ismét elolvastam a szakaszt és Isten a 6. és 11. versek által üzent. Tegnap érdekes módon nem került szóba ez a két vers. Bizonyára nem véletlen, hogy Isten elém hozta ma reggel ismét.

"6. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. 11. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa."

Yesterday we attended a small group event in our church. I am thankful to God that he gave me enough power to go and be there. The brother who led the event brought Hebrews chapter 12 as the basis of his service. Today morning I've red the chapter again and God has spoken to me via the verses 6. and 11. Yesterday these 2 verses were not mentioned. For sure God has brought these verses to me on purpose.

"6. Because the Lord disciplines those he loves, and he chastens everyone he accepts as his child.
11. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. "

Túl az első héten - After the first week

Tegnap letelt az első hét az öthetes kezelésből. Istennek hála a kemoterápiának semmilyen mellékhatása nem jelentkezett eddig és remélem nem is fog. A sugárkezelésnek tegnap előjött egy elég kellemetlen mellékhatása de az orvos szerint folytatni kell a kezelést. Remélem ennél rosszabb nem lesz. Nagyon jó érezni a törödést és bátorítást amit nap mint nap sokfelől kapok. Sokat erősít.

Yesterday the first week of the five week long treatment has been completed. I am very thankful to God that there is no side effect at all of the chemotherapy so far. I hope there wont be any. One of the side effects of the radiation has appeared yesterday however the doctor suggested that we should continue the treatment. I hope it wont worsen. Very good to feel the care and encouragement I receive day by day from many directions. It strengthen me a lot.

2008. október 2., csütörtök

Zsoltárok - Psalms 33, 16-22

Több kollégám is érdeklődött felőlem külföldről a napokban ami jól esett nagyon. Mindenkivel megosztom hitem és, hogy Isten folyamatosan bátorít és velem van.

Egy testvértől kaptam az alábbi zsoltár részletet ma délután, ami a legjobbkor érkezett:

"Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhinség idején is megtartja életüket. Lelkük az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk."

Several of my colleagues have contacted me during the last days and asked how I feel. I appreciated their care very much. I share with all of them my faith and that God is my trust and he is always with me.

I've got the following verse from a brother today afternoon which came at the best time:

"No king is saved by the size of his army; no warrior escapes by his great strength. A horse is a vain hope for deliverance; despite all its great strength it cannot save. But the eyes of the LORD are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love, to deliver them from death and keep them alive in famine. We wait in hope for the LORD; he is our help and our shield. In him our hearts rejoice, for we trust in his holy name. May your unfailing love be with us, LORD, even as we put our hope in you. "

2008. szeptember 29., hétfő

Bírák - Judges 10,15-16

Pár napja kaptam az alábbi igét mely nagyon jól jellemzi jelenlegi állapotomat:

"Izráel fiai ekkor azt mondták az Úrnak: Vétkeztünk. Tégy velünk teljesen úgy, ahogy jónak látod, csak most ments meg bennünket! Majd eltávolították maguk közül az idegen Isteneket és az Urat szolgálták. Az Úr pedig megelégelte Izráel nyomorúságát. "

Several days ago, I have got the following verse which describes my current situation:

"But the Israelites said to the LORD, "We have sinned. Do with us whatever you think best, but please rescue us now." Then they got rid of the foreign gods among them and served the LORD. And he could bear Israel's misery no longer.

Elkezdődött - It is started

Ma elkezdődtek a kezelések az Uzsoki útcai Kórházban. Először a kemoterápiás infúziót kaptam meg ami kb. 1 óra alatt lement. Utána pedig a sugárkezelés következett ami szintén hamar kb. 10 perc alatt megtörtént. Persze összesen kellett kb 2-2.5 órát várakozni. Egyelőre semmilyen mellékhatást nem érzek. Ezen a héten kapok kemoterápiát és majd a kezelés utolsó 5. hetében. A közbülső 3 hétben csak sugárkezelés lesz.

Today the treatments have started. Firstly I got the chemoterapy infusion which was completed in 1 hour. After this I got the radiation which took approx 10 minutes only. However I had to wait approx 2-2.5 hours before and during the treatments. I have no side effects so far. I will get chemo this week and during the 5th week of the treatments. During the weeks of 2-4 I will get only radiation.

2008. szeptember 28., vasárnap

Gyülekezeti alkalmon - In the church

Ma délelőtt ismét gyülekezetben voltunk, ahol az alkalomvezető testvér kérte a betegeket, hogy kezüket emeljék fel. A körülállók pedig kézrátétellel imádkozzanak a betegekért. Értem is imádkoztak többen is. Az ima végén az egyik testvér egy üzenettel bátorított mely szinte szórol szóra megegyezik azzal amit a már korábban említett M. Basilea Schlink könyvében a Szenvedésben elrejtett kincsben a napokban olvastam. Most ebből idézek:

"Egy dolog bizonyos. Isten mindig válaszol imádságainkra, bár sokszor olyan úton, melyet először nem értünk. Az Ő gondolatai, tervei, szándékai sokkal magasabbak mint a mi gondolataink - sokkal-sokkal csodálatosabbak! Emberi mértékkel ki nem fejezhető módon szeret, és sokkal jobban meg akar áldani, mint ahogy elképzeljük, vagy várjuk. Több mint 60 éve az Úr követésében mindig ez volt a tapasztalatom, amikor úgy tűnt, hogy imádságaimra nem érkezik válasz. Bízzunk tehát fenntartás nélkül Isten szeretetében, mivel Igéje beteljesedik: "Kérjetek és adatik nektek." (Máté 7,7)"

Today we attended the morning service in our church. The leader of the service asked the sick people to raise their hands. He also asked that those who are nearby to the sick people pray for them by laying their hands on them. Several brothers have also prayed for me. After the prayer one of them has encouraged me with a message which is almost exactly the same what I've recently red in the book of M.Basilea Schlink. The following is the excerpt from this book:

"One thing is for sure. God always answers our prayers, however sometimes in a way what we don't understand. His thoughts, plans, goals are much higher than our thoughts - much much more wonderful. He loves us in a way that can not be explained by human terms and he wants to bless us much more than we expect it or plan it. More than 60 years in serving God, I always experienced this when it seemed that there is no response to my prayers. Lets trust without any doubts in God's love because his word will come true: "Ask and it will be given to you" (Matthew 7,7)"

2008. szeptember 25., csütörtök

Néhány korábbi ige

Néhány ige még korábbról, augusztus végéről, melyeket még nem tettem fel a blogra:

Zsoltárok - Psalms 28, 6-7
"Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem, és énekelve adok neki hálát."
Praise be to the LORD, for he has heard my cry for mercy. The LORD is my strength and my shield; my heart trusts in him, and he helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise him.

Zsoltárok - Psalms 30, 2-4
"Magasztallak Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram, Istenem hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam sírba."
LORD my God, I called to you for help, and you healed me. You, LORD, brought me up from the realm of the dead; you spared me from going down to the pit.

Zsoltárok - Psalms 30, 12-13
"Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem."
You turned my wailing into dancing; you removed my sackcloth and clothed me with joy, that my heart may sing your praises and not be silent. LORD my God, I will praise you forever.


2008. szeptember 24., szerda

M. Basilia Schlink gondolatai - Thoughts of M. Basilia Schlink

M.Basilea Schlink könyvét olvasom melynek címe A szenvedésben elrejtett kincs. A belső vívódások című fejezetben olvastam a következőket melyeken keresztül bátorított Isten a mai napon:

I read the book of M.Basilea Schlink titled: The treasure which is hidden in suffer. I've read the following thoughts in the chapter called Inside frustration. God has strengthened me via these thoughts.

"Ahelyett, hogy kétségek és kísértések között vergődnél, és hagynád, hogy azok kínozzanak, lépj be Isten szeretete hajójába, ahol Jézus áll a kormányrúdnál. Akkor eléred az Isten által számodra eltervezett dicsőséges célt. Visszatekintve majd meglátod, hogy minden - az Atyától jövő esemény - az Ő örök bölcsességével volt átitatva és szeretetteljes szíve gondolta ki azokat. Egész idő alatt azért vezetett azon a bizonyos úton, hogy valami csodálatosat hozzon létre az életedben."

"...azért lázadozol, mert nem tudod, hogy Isten miért vezet egy bizonyos úton. És Isten egész idő alatt vár, hogy akaratodat teljesen átadd néki. bízzál benne és tarts ki, amíg elküldi a segítséget, vagy mindent megvilágít. Így újra kérlek ne próbáld megérteni Istent. Bízzál szeretetében és engedelmesen tedd meg az előtted álló következő lépést. Ekkor belső feszültséged feloldódik, és közelebb kerülsz Isten szívéhez mint valaha. Így tehát mondd újra és újra: "Atyám, nem értelek Téged, de bízom benned, bízom a Te szeretetedben." "

"Instead of being frustrated by doubts and temptations and would allow that these create pain in yourself, step into the boat of God's love where Jesus stands at the wheel. Than you will reach the glorious goal what God has planned for you. When you will look back, you recognize that everything - events which came from Him - were coming from his wisdom and from his loving heart. During all that time he guided on that way in order to create something wonderful in your life."

"...you revolt because don't know why God guides you on a particular way. And God is waiting all this time for that you commit all your will completely to him, trust in him, endure while he sends the help or he clarifies everything. So, I ask you again, please do not try to understand God. Trust in his love and obediently do the next step ahead of you. Than your inside frustration will disappear and you will be closer to God's heart than anytime earlier. So, please say it again and again: Father, I don't understand you but I trust in you I trust in your love."

2008. szeptember 23., kedd

Elhalasztott kezelés - Delayed treatment

Ma kellett volna elkezdődjön a sugár és kemoterápiás kezelés, de jövő hétfőre rendeltek vissza mivel karbantartást kellett a gépeken végezni. Nem volt könnyű lenyelni, nem is sikerült bosszankodás nélkül, de hisszük, hogy ez is Isten kezében van és Ő tudja mi miért történik.

The chemotherapy and radiation treatment were scheduled to start today but this morning I've got a new term for next Monday as the system required urgent maintenance. It was not easy to stay calm and I could not but we hope that this is also in God's hands and He knows why things are happening.

2008. szeptember 21., vasárnap

3 ige - 3 verses

3 igét szeretnék megosztani időrendi sorrendben amit a napokban kaptam 3 személyen keresztül.

1. Édesapám (75 éves) pár napja elutazott külföldre, hogy meglátogassa 2 nővérét. (Az egyik 85 éves a másik 93 éves). Elutazása előtt küldte:
Ézsaiás 38, 16-17-et:
"Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Bizony javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet."

2. Feleségem, Rózsa reggeli csendességében kapta a
20. Zsoltár 2-3., 5-6-ot:
"Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákób Istenének neve! Küldjön neked segítséget szentélyéből, erősítsen Sionról!
Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet! Akkor örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Teljesítse az Úr minden kérésedet!

3. Ma délelőtt a gyülekezeti alkalmon egymás bátorítására is volt lehetőség. Egyik testvér a Róma 8,11-el bátorított engem:
"Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által.

I would like to share 3 Bible verses now which I have received in the last couple of days.

1. Some days ago my father (75 years old) has left to visit his 2 sisters abroad. (One of them is 85 years old the other is 93 years old). Before his departure he has sent me this:
Isaiah 38, 16-17:
"Lord, by such things people live; and my spirit finds life in them too. You restored me to health and let me live. Surely it was for my benefit that I suffered such anguish. In your love you kept me from the pit of destruction; you have put all my sins behind your back."

2. My wife, Rozsa has received the following during her morning pray:
Psalms 20, 2-3 and 5-6
May the LORD answer you when you are in distress; may the name of the God of Jacob protect you. May he send you help from the sanctuary and grant you support from Zion.
May we shout for joy over your victory and lift up our banners in the name of our God. May the LORD grant all your requests.

3. During the morning service today in our church there was an opportunity to personally encourage each other. One of the brothers came to me and encouraged me with the verse of Romans 8,11:
And if the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his Spirit who lives in you.2008. szeptember 20., szombat

Mikeás - Micah 7,7

De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem: meg is fog hallgatni engem!

But as for me, I watch in hope for the LORD, I wait for God my Savior; my God will hear me.

Jeremiás - Jeremiah 32, 38-41

Ezt az üzenetet először esküvőnk alkalmával kaptuk 16 éve, most Isten ismét ismételten a szívünkre helyezte.
This message was given to us first time at our wedding 16 years ago and now God has repeatedly sent this to us.

Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Egy szívet és egy utat adok nékik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. Örömmel teszek jót velük teljes szívemmel és lelkemmel, és véglegesen
elültetem őket ebbe a földbe.

They will be my people, and I will be their God. I will give them singleness of heart and action, so that they will always fear me and that all will then go well for them and for their children after them. I will make an everlasting covenant with them: I will never stop doing good to them, and I will inspire them to fear me, so that they will never turn away from me. I will rejoice in doing them good and will assuredly plant them in this land with all my heart and soul.

2008. szeptember 18., csütörtök

Filippi - Philippians 4,13

Ez az ige különösen aktuális most a kezelések előtt pár nappal. Ma reggel kaptam.
This specialy relevant for me now some days before the treatments. Got it today morning.

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.
I can do all this through him who gives me strength.

2008. szeptember 17., szerda

Jeremiás - Jeremiah 31, 33b, 34b

Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek.

Mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.

"I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people.

"For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more."

2008. szeptember 16., kedd

Jeremiás - Jeremiah 31: 13b,17a.

13,b: ...megvígasztalom őket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után.

17,a: Reménykedhetsz a jövőben - így szól az Úr.

13,b: I will give them comfort and joy instead of sorrow.

17,a: So there is hope for your descendants," declares the LORD.

Példabeszédek 3, 5-8. Proverbs 3, 5-8.

Ezt az igét kb. 10 perc különbséggel kaptam ma reggel két testvértől:
I've received this Bible verse this morning from two brothers with 10 minutes difference:

Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat! Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak.

Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight. Do not be wise in your own eyes; fear the LORD and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.

2008. szeptember 15., hétfő

Jeremiás - Jeremiah 29,10-14, 30, 7/b, 11/a

29, 10-14: Ezt mondja az Úr: Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom mi a tervem veletek - így szól az Úr - békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem - így szól az Úr - jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak - így szól az Úr - és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek benneteket.

30, 7/b: Nyomorúság ideje lesz az Jákóbnak, de megszabadul.

30, 11/a: Én veled leszek - így szól az Úr - és megszabadítalak.

29, 10-14: This is what the LORD says: "When seventy years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. For I know the plans I have for you," declares the LORD, "plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you," declares the LORD, "and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you," declares the LORD, "and will bring you back to the place from which I carried you into exile."

30,7/b: It will be a time of trouble for Jacob, but he will be saved out of it.

30, 11/a: I am with you and will save you, declares the LORD.

2008. szeptember 14., vasárnap

Szentmihályon - In my old church again

Ma délelőtt édesapám autóval értem jött és elvitt a régi gyülekezetbe ahová 2007. szeptemberéig tartoztunk. Rózsa nem tudott jönni mert a Havanna evangélizáción volt szolgálata. Nagyon jó volt a régi testvérekkel találkozni és megtapasztalni imádkozó szeretetüket és törődésüket. Nagy örömmel vettek körül és éreztem őszinte támogatásukat, együttérzésüket. Bizonyságtételem után a gyülekezetvezető testvér azzal az igei gondolattal bíztatott, hogy Istennek van hatalam kiárasztani az Ő teljes kegyelmét életemben. Ebben bízom és hiszem is.

Today morning my Dad has taken me by car to the old church we belonged to till September 2007. Rosza could not join me as she had a service in the mission event our current church organised. It was very good to meet with the brothers from the old church and to feel their praying love and care. They were also very happy to meet me and I felt their true support and symphathy. After my testimony the church leader greeted and encouraged me with the Bible verse: God has power to pour out his full grace to my life. This is my trust and I beleive in this.

2008. szeptember 13., szombat

Zsoltárok (Psalms) 27, 1,5,7, 13-14

1. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?
5. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt a sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem.
7. Halld meg, Uram, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg!
13-14. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!

1 The LORD is my light and my salvatiom whom shall I fear? The LORD is the stronghold of my life — of whom shall I be afraid?
5. For in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling; he will hide me in the shelter of his tabernacle and set me high upon a rock.
7. Hear my voice when I call, LORD be merciful to me and answer me.
13-14. I remain confident of this: I will see the goodness of the LORD in the land of the living. Wait for the LORD; be strong and take heart and wait for the LORD.

Zsoltárok (Psalms) 25, 4-5, 8-11, 15-18

4-5: Utaidat Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.
8-11: Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van.
15-18: Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki! Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet.

4-5: Show me your ways, Lord, teach me your paths. Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long.
8-11: Good and upright is the Lord; therefore he instructs sinners in his ways. He guides the humble in what is right and teaches them his way. All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great.
15-18: My eyes are ever on the Lord, for only he will release my feet from the snare. Turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. Relieve the troubles of my heart and free me from my anguish. Look on my affliction and my distress and take away all my sins.

Házicsoportban - Prayer group

Tegnap este résztvettünk gyülekezeti házicsoport alkalmon. Nagyon jó, bátorító, erősítő volt a számomra. A testvérek imádkoztak értem és bátorítottak igével, látással. Az egyik ige amit kaptam ezen az alkalmon egy testvér által az
55. Zsoltár 23. verse: "Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz."

Yesterday evening we attended a prayer group meeting with brothers from our chruch. It was a very good session which encouraged me a lot. The brothers prayed for me and encouraged with Bible verses. One of the verses I got is Psalms 55, 23:
"Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken."