2010. november 22., hétfő

A kemo kezelés zajlik, kisebb mellékhatásokat leszámítva, rendben. Kicsit változott a terv. Eredetileg 2x4 kezelést kaptam volna kettő között CT controllal. Most 1x6 a terv (még 2 van hátra) és csak a végén lesz CT kontrol, Január 5-én és ha az rendben lesz akkor nem kell folytatni! Istennek hála! :)

The chemo treatment is going on with smaller side effects, but generally OK. The plan has changed a bit. Instead the originially planned 2x4 shots between them the control CT, now it is planned to get 1x6 shots (2 more to go) followed by a control CT on 5 January and if everything fine on the control than I will no need further shots. Thanks to God! :)

2010. október 4., hétfő

A legutóbbi CT eredménye jó lett, nem talált újabb gócot. Ennek ellenére egy 8 részből álló 16 hetes chemo kezelés kezdődik holnap. Remélem nem lesz több és rosszabb mellékhatás mint tavasszal volt. Azzal kiegyeznék. Istenben bízok!

The result of the latest CT control was good. It did not find any new tumor. Despite of this a new chemo therapy will start tomorrow (8 shots in every other week, so it will last for 16 weeks). I hope it wont have other side effects than what I had during spring time. I will be OK with that. I trust in God!

2010. augusztus 28., szombat

Most már elég jó erőben vagyok. Kisebb komplikációk történtek és még nem teljesen oldódott meg az egyik. Sajnos egy sebfertőzést sikerült valahogy összeszedni és ez még tart. Emellett még egy orbánc gyulladás is történt a múlt héten 40 fokos lázzal de hála Istennek már elmúlt. Tegnap a rendőrök is megtaláltak és mivel 2 hete lejárt a forgalmim el akarták venni a kocsi papírjait. A kórháztól pár száz méterre. Nagy nehezen sikerült kimagyarázni magam, Istennek hála mert, nem hiányzott volna még egy feljelentés amivel fenyegettek.
Tegnap az 5.Mózes 8,2 volt bátorításul:
"Emlékezz meg az egész Útról melyen az Úr, a te Istened hordozott."

Now, I feel myself quite well. I had some smaller complications and an infection still ongoing. I also had another one with high fever but after few days that has gone. Yesterday during a police control it turned out that my car's licence expired few days earlier. The policemen wanted to confiscate the papers but finally I could convince them and they did not report me. This has happened just few yards from the hospital.
Yesterday I got God's word from 5.Moses 8,2:
"Remember how the LORD your God led you all the way"

2010. augusztus 2., hétfő

Megtörtént a műtét, végül is július 20-án. 2 nap intenzív és 4 nap rendes osztályon történt bennfekvés után el is engedtek és immár 1 hete itthon lábadozok. A sebész szerint sikeres volt a műtét. Pár hét múlva kell majd visszamennem az onkológushoz a továbbiak megbeszélése végett. Érdekes volt, hogy 2 ismerőssel is összefutottam a kórházban akik szintén hasonló műtéten mentek keresztül. Kicsi a világ.

The surgery has been completed on 20th July. After 2 days care in intesive care unit and 4 days in the regular unit I was released home. I have been recovering now for more than a week. According to the surgeon the operation was successful. After few weeks later I will need to go back to the oncologists to discuss further steps. It was interesting that I met in the hospital with 2 other people I know from earlier times. They had the same operation as I. Small world.

2010. július 1., csütörtök

Némi szervezési hiba folytán nem kellett még befeküdnöm. Július 15-re van a műtét tervezve. Holnap 2-án még lesz egy vizsgálat de hazajöhetek utána.

Due to some co-ordinational issues, my ops has been postponed to 15 July. Tomorrow, on 2nd July, I will still have an exam but I can come home after this.

2010. június 25., péntek

Hétfőn ismét kórházba kell mennem egy műtétre. Új kórház, új orvos. Nem tudok szinte semmit a beavatkozás mibenlétéről, onkológus orvosom csak annyit mondott, hogy kisebb műtét. Remélem nem kell túl soká bennt lennem.
Holnap szombaton még kiruccanunk a monarchia fővárosába egy kis igazi Wiener Schnitzel-re és Sacher tortára. :-)

A 34. zsoltárból kaptam bátorító igéket a napokban:
"Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, és magasztaljuk együtt az Ő nevét! Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők."

Next Monday I have to got to hospital again for an operation. New hospital, new doctor. I do not know anything really about the operation, my oncologist just told me that it is a smaller operation. I hope I wont need to be in hospital for long time.
Tomorrow, on Saturday we will jump out to the capital of the monarchy just to have a real Wiener Schnitzel and a Sacher cake. :-)

I got some very encouraging words in the recent days from Psalm 34.:
"I will extol the LORD at all times; his praise will always be on my lips. My soul will boast in the LORD; let the afflicted hear and rejoice. Glorify the LORD with me; let us exalt his name together. I sought the LORD, and he answered me; he delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant; their faces are never covered with shame. This poor man called, and the LORD heard him; he saved him out of all his troubles. The angel of the LORD encamps around those who fear him, and he delivers them. Taste and see that the LORD is good; blessed is the man who takes refuge in him. Fear the LORD, you his saints, for those who fear him lack nothing."

2010. június 17., csütörtök

Ismét eltelt egy hónap, egy remek hónap mivel úgy telt, hogy nem kellett orvoshoz mennem sem kezelésre. Kontroll CT vizsgálatom is megtörtént ami jó és kevésbé jó eredményt is hozott. A jó hír, hogy csak 1 apró 7 milliméteres tumort talált a rossz, hogy viszont új, eddig nem érintett területen. Valószínű ezt minél hamarabb meg kell műteni. Most még egy vizsgálatra várok és utána kezdik a műtét előkészítését.

Another months has passed. An excellent month, as I had not go to doctor and had no treatments. I had another control CT which had good and bad news also. The good is that it found only one very small 7mm big tumor the bad news is that it is on a body part which was not impacted so far. It most likely needs to be taken out by surgery. Currently I am waiting for another exam and than they will start to prepare the operaiton.

2010. május 9., vasárnap

Azt hiszem 1 hónap után itt az idő egy rövid híradásnak. Megkaptam a héten az utolsó előírt kemót is. Hála Istennek különösebb mellékhatása most sem volt. Apróbb kellemetlenségek de nem jelentősek. Most egy hónap szünet, és június elején lesz egy kontroll CT aminek az eredménye fogja eldönteni a további teendőket. Amúgy jól vagyok, soha nem voltam ilyen súlyos egyéniség (78 kg) és dolgozom, amiből kifolyólag utaznom is kell. Két hete Varsóban voltam 3 napra és holnap reggel Angliába kell mennem ha az izlandi vulkán nem kavar be.
Legutóbb Isten bátorítását a 2.Sámuel 22, 2-7. versein keresztül kaptam, melyeket egy kedves erdélyi lelkipásztor testvér küldött a számomra:
"Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegváram, menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól. Az Úrhoz kiáltok aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Mert körülvettek a halál örvényei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak körém, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott."

After a month long silence, I think it is time now for a short update. Last week I received the last prescribed chemo. Thanks to God, it did not cause significant side effects. Few minor things but not significants. Now, I'll have 1 month without any treatment and than in early June I'll have a CT control. Potential next steps will be decided based on the result of this control. I am well, and never had such weight yet (78kg). I can work and sometimes need to travel also. Week before last I was in Poland and tomorrow I need to go to England if the vulcanic ash will allow.
God's message was sent by a kind friend from Transylvania few days ago from 2.Samuel 22, 2-7: "My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation. He is my stronghold, my refuge and my savior from violent men you save me. 4 I call to the LORD, who is worthy of praise, and I am saved from my enemies. 5 "The waves of death swirled about me; the torrents of destruction overwhelmed me. The cords of the grave coiled around me; the snares of death confronted me. 7 In my distress I called to the LORD; I called out to my God. From his temple he heard my voice; my cry came to his ears."

2010. április 6., kedd

A második kemó ciklus 2. adagját fogom holnap kapni. Egy kicsit nehezebb abban a 2 órában amig folyik az infúzió (szédülés, izzadás, hányinger) de ki lehet bírni. Inkább pszichésen rossz ha rágondolok. Érzem az infúzió kellemetlen szagát, stb. Tudom, hogy nagyon sokan gondolnak rám és ez is erősít Isten üzenetei mellett.

The second treatment in the 2nd chemo round will be given tomorrow. It is a bit more difficult during the 2 hours I receive the infusion but it is not that serious. It is somwhat more difficult psychologically when I think about the treatment. I feel the smell of the infusion immediately in my nose. I know many people think about me which is strengthening also beside God's messages.

2010. március 23., kedd

A CT eredménye nagyjából ugyanaz mint 3 hónappal korábban se nem romlott se nem javult a helyzet. Status Quo. Az orvos emiatt azt javasolta, hogy folytassuk a 4x2 hetes kúrát és egy újabb ciklus után csináltat egy ismételt PET CT vizsgálatot. Múlt héten ismét volt egy orbáncos gyulladás nagyon magas, 39.7 celsius fokos lázzal ami kiütött 2 napra újból. Antibiotikumra jól reagál szerencsére. Szóval holnap folytatódik a chemo.

The result of the CT shows that there is no worsening or improving in the condition of the tumor. Its a kind of Status Quo. The Doctor suggested that we continue the chemotherapie with the same 4x2 weeks term and than we will check status again with a PET CT exam after this. Last week I had again an inflammation in my leg with very high fever. For 2 days I was knocked out but it responded well to the antibiotics again. I'll get the next chemo tomorrow.

2010. március 11., csütörtök

Múlt héten megkaptam a negyedik kemót is miután elmúlt a pár napra kiújult orbánc gyulladás ami ismét nagyon magas 39.5 fokos lázzal járt. Hála Istennek a láz 1 nap alatt elmúlt és így egy nap késéssel megkaphattam a kemót. Tegnap meg is volt a controll CT aminek az eredményét még nem ismerem. Holnap reggel megyek érte és jövő héten viszem vissza az onkológushoz, hogy a továbbiakat megbeszéljük.

Isten bátorítását a 16. Zsoltáron keresztül kaptam a napokban:
"Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem! Ezt mondom az ÚRnak: Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem.... Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az URat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az ÚRra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon."

Last week I got the 4th chemo treatment also after I had the inflammation again in my leg. I had very high fever also (39.5 c) but thanks to God it went away in one day. Yesterday I already had my control CT. I'll get the results tomorrow and will bring back to my doctor early next week to dicsuss next steps.

God sent words of encouragement from Psalm 16.:
"Kep me safe, O God, for in you I take refuge. I said to the LORD, "You are my Lord; apart from you I have no good thing."... LORD, you have assigned me my portion and my cup; you have made my lot secure. The boundary lines have fallen for me in pleasant places; surely I have a delightful inheritance. I will praise the LORD, who counsels me; even at night my heart instructs me. I have set the LORD always before me. Because he is at my right hand, I will not be shaken.
Therefore my heart is glad and my tongue rejoices; my body also will rest secure, because you will not abandon me to the grave, nor will you let your Holy One see decay. You have made known to me the path of life; you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand."

2010. február 22., hétfő

Megkaptam a 3. adag chemot is. Hála Istennek most sincs különösebb mellékhatás. Étvágyam is remek amit súlyom is bizonyít. Majdnem elértem egyéni csúcsomat a 78 kg-ot. Még fél kilót kell valahogy összeszedni ami nem hiszem, hogy gondot okozna. Március 3-án kapom az utolsót és 10-én lesz egy kontrol CT aminek az eredménye alapján döntenek a továbbiakról.
Ma reggel az 1.Sámuel 17,37-ből kaptam Isten bátorítását:
"Az Úr aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is!"

Last week I received the 3rd chemo treatment. Thanks to God there is no serious side effect. I have good apetite which is proved by the fact that I've almost reached my personal record of 78 kg. I need only 0.5 kg more which should not be a problem, I think. I will have the last chemo on 3 March and than I'll have a control CT on 10 March. Next steps will be decided based on the result of this CT.
God has encouraged me through David's words from 1 Samuel 17,37:
"The LORD who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine."

2010. február 9., kedd

Holnap kellett volna kapnom a 3. adag chemo-t. Egy hét csúszás biztos lesz, mivel múlt héten remélhetően csak egy erős bakteriális fertőzés miatt nagyon belázasodtam (39.5C) és most antibiotikum-ot kapok. A lábam gyulladt be egy hatalmas vörös folt jelent meg. Állítólag ezt a népnyelv orbáncnak hívja. Most már jobban vagyok, de a láz több napra rendesen kiütött. A hajzatomtól is meg kellett válni teljesen mert a második kemo utáni pár napban annyira elkezdett hullani a hajam, hogy 0-ás géppel kellett megoldani. Kicsit furcsa és fázik a fejem. Nem is gondolná az ember, hogy a haj mennyire melegít.
Malakiás 3,20-ból kaptam a napokban bíztatást:
"De fölragyok majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak."

It was scheduled to get the 3rd chemo tomorrow but it will be delayed at least by 1 week because during last week I got a very strong bacterical infection and got very high fever (39.5C). Now I am treated with antibiotics. A huge red circle appeared very quickly on one of my legs. There is a special local name of this type of inflammation which I cant translate. Now I feel better but the fever kicked me out strongly. I needed to say goodbye to my hair also because after the second chemo it started to fall very quickly. It is a bit strange and my head is always cold. I would not have thought that the hair can keep warm that much.
I got encouragement from God from the book of Malachi:
"But for you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in its wings."

2010. január 27., szerda

Ma megkaptam a második kemot is. Továbbra is jól tolerálom. Elkészült egy genetikai vizsgálat is az egyik korábbi műtét alapján és az orvos szerint a jó hír, hogy a daganat tipusa a kevésbé agresszív fajtából való és ha a mostani kemo nem lenne eredményes akkor még mindig van két másik fajta szer ami bevethető szükség esetén.

A napokban a Jób könyvéből kaptam bíztatást:
Jób 33, 28-30.: "Megváltott engem, hogy ne jussak a sírba, és életem a világosságban gyönyörködjék. Mindezt kétszer-háromszor is megteszi Isten az emberrel, hogy visszahozza őt a sírból és ráragyog az élők világossága."

Today I've got the second chemo in the row. I tolerate it quite well. There was a genetical exam based on an earlier operation and the result is good. According to the doctor the type of toumor is less agressiv and there are still 2 types of chemo which could be used if the current one would not be effective.
I got encouragement from the book of Job:
33,28-30.: "He redeemed my soul from going down to the pit, and I will live to enjoy the light.' God does all these things to a man twice, even three times, to turn back his soul from the pit, that the light of life may shine on him."

2010. január 16., szombat

Elkezdődött a kemoterápia 13-án. 4 alkalommal 2 hetente fogok kapni infúziót és utána kontroll CT vizsgálat lesz, hogy megnézzék a hatást. Hála Istennek eddig semmi különös mellékhatást nem érzek, remélem ez a későbbiekben is így marad. Isten bátorítását ma reggel két igén keresztül is kaptam:
"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben és higyjetek énbennem." János 14, 1.
"De megmenekül mindenki aki segítségül hívja az Úr nevét..." Jóel 3,5.

The chemotherapy has started on 13th of Jan. I will receive 4 times in every other week and then I'll have a control CT to see the impact. Thanks to God so far I do not feel much side effects and I hope this will be the same later on as well. I received God's encouragement through two Bible verses this morning:
"Do not let your hearts be troubled. Trust in God; trust also in me." John 14,1
"And everyone who calls on the name of the LORD will be saved." Joel 2,32 (NIV)

2010. január 5., kedd

Megkaptam a PET-CT eredményét ami sajnos nem olyan mint amit reméltünk. Mindjárt el is vittem az onkológusnak. Január 13-án indítják a chemoterápiát ami több hónapig fog tartani. Isten kezében vagyunk és továbbra is hiszünk és reménykedünk!
Ézsaiás 57, 18-19.:
"Láttam útjait, mégis meggyógyítom és vezetem őt. Vígasztalással fizetek neki és gyászolóinak. Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét: Békesség, békesség közel és távol! Ezt mondja az Úr: Meggyógyítom őt!"

I've received the result of the PET CT exam which is not that what we hoped for. I've taken it to the oncologist who prescribed chemo from 13 January. It will take several months. We are in God's hand and continue to beleive and hope!
Isaiah 57, 18-19.: "I have seen his ways, but I will heal him; I will guide him and restore comfort to him, creating praise on the lips of the mourners in Israel. Peace, peace, to those far and near," says the LORD. "And I will heal them."

2010. január 3., vasárnap

Elnézést, hogy ilyen soká nem írtam. December 19-én megvolt a PET CT vizsgálatom, de eredmény még nincs. Remélem ezen a héten megkapom és akkor többet tudok a továbbiakról. Sok igén keresztül bátorít Isten, melyetet a közeljövőben felteszek.

Apologies for the long silence. I had the PET CT exam on 19 Dec but I have no results yet. I hope I will get it this week and I will know more about the next steps. God is encouraging me throught many Bible verses I will share during the next days together with the further steps.