2008. december 31., szerda

Boldog Új Évet! - Happy New Year!

Minden kedves blog olvasónak nagyon Boldog és Sikeres Új Esztendőt kívánok! 

Zsoltárok 91, 9-12: 
" Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben."


I would like to wish to all blog readers a very Happy and Prosperous New Year!

 Psalms 91, 9-12:

For you have taken refuge in the Lordmy shelter, the sovereign One. No harm will overtake you; no illness will come near your home. For he will order his angels to protect you in all you do. They will lift you up in their hands, so you will not slip and fall on a stone.

2008. december 29., hétfő

Karácsony után - After Xmas

Elmúlt a karácsony és hála a sok finom ételnek és süteménynek további súlygyarapodást értem el. Tegnap este már 58 kg voltam ami ma reggelre 57-re módosult, a minimum 54.5 kg-ról. Tehát 2-3 kg pluszban vagyok ami bíztató a Január 6-i plusz 5 kg-os célhoz, amit az onkológus doktornő vár. Az ünnep szép csendben telt. Édesapám volt nálunk Szenteste vacsorára. Gyülekezetbe még nem tudtam menni de az interneten tudtam követni az alkalmat. 

Az alábbi igéket kaptam üzenetként. 66. Zsoltár 16-20.:
"Jertek, halljátok, ti istenfélők mind, hadd mondjam el, 
mit tett velem! Szám hozzá kiáltott, nyelvem Őt magasztalta.
Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr.
De Isten meghallgatott,  figyelt imádságom szavára. 
Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, 
szeretetét nem vonta meg tőlem."

Christmas is over and thanks to the many delicious food and cookies I gained additional weigth. Yesterday I was already 58 kg however it went to 57 to this morning but the minimum was 54,5 kg. So, I am in 2-3 kb plus which is promising to achieve the plus 5 kg which was set by the oncologist by 5 January. Christmas went over silently. My dad was with us during the evening of 24 Dec for dinner and celebration. I could not go to church yet but I was able to follow the Christmas service over the internet which was good. 

I got the following Bible verses. Psalms 66, 16-20:
Come! Listen, all you who are loyal to God!
I will declare what he has done for me.
I cried out to him for help
and praised him with my tongue.
If I had harbored sin in my heart,
the Lord would not have listened.
However, God heard;
he listened to my prayer.
God deserves praise,
for he did not reject my prayer
for abandon his love for me!

2008. december 23., kedd

Megoldva - Solved

Amint említettem tegnap, ma be kellett mennem urológiára egy kisebb beavatkozásra. Hála Istennek ez megtörtént, komplikáció mentesen. Ennek köszönhetően egy mellékhatással kevesebb, habár ennek a beavatkozásnak a következményei sem múlnak el 1-2 nap alatt. Olyan dominó effektus ez, mindennek van kihatása valamire. 

Nagyon jó és bátorító volt az alábbi üzenetet olvasni néhány napja a 2 Krónikák 32, 7-8-ban:
"Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek az asszír királytól meg a vele lévő egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, mint ővele. Ővele emberi erő van, mivelünk pedig Istenünk az Úr, aki megsegít bennünket, és velünk együtt harcol harcainkban."

As I mentioned yesterday I had to go to the Urology for a smaller treatment. Thanks to God this has been done without complication. Thanks to this, one side effect less now, however this operation has also some consequences which will not go away in 1-2 days. This looks as sort of Domino effect, everything has impact on something.

It was very good and encouraging to read the following message from God via the book of 2 Chronicles 32, 7-8: 
"Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged because of the king of Assyria and the vast army with him, for there is a greater power with us than with him. With him is only the arm of flesh, but with us is the LORD our God to help us and to fight our battles."

2008. december 22., hétfő

Ismét orvosnál - Visiting doctor again

Miután ma konzultáltam telefonon a radiológussal, egy sugár okozta mellékhatás miatt, sürgősen el kellett mennem urológushoz. Sajnos holnap 23-án reggel be kell mennem egy remélhetőleg kisebb beavatkozás miatt. Ha nem lesz komplikáció akkor haza is jöhetek, amit nagyon remélek mert nem akarnám a karácsonyt kórházban tölteni. 

Az elmúlt hetekben olvastam a Krónikák könyvét. Az alábbi ige az egyik melyet ebből a régi történelmi könyvből kaptam: 2. Krónika 30, 9/b:
"Hiszen kegyelmes és irgalmas a ti Istenetek az Úr, nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá."

Today after I had consulted with the radiologist about a side effect which is caused by the radiation, I had to visit urgently an urologist. Unfortunately tomorrow morning on 23rd Dec I have to go to the hospital for a hopefully minor treatment and if everything goes well I can come home on the same day what I am hoping very much as I would not like to spend the Christmas in hospital. 

During the last weeks I was reading the book of Chronicles. The following verse is one of the messages I got from this old historical book. 2 Chronicles, 30, 9/b:
"your God is gracious and compassionate. He will not turn his face from you if you return to him."


Boldog Karácsonyt! - Merry Christmas!


Ezúton szeretnék minden kedves blog olvasómnak nagyon Áldott Karácsonyt és Békés Boldog Új Esztendőt kívánni!

I would like to wish to all my blog readers a very Merry Christmas and Happy and Peaceful new Year!

2008. december 20., szombat

Üzenet - Message

Az alábbi igét tegnap kaptam egy testvérnőtől SMS-ben: 
62.Zsoltár 6-9.:
"Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.
Csak Ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram nem ingadozom. 
Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten.
Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk."

The following Bible message was sent yesterday by a sister in our churchÉ
Psalms 62, 6-9.:
"Yes, my soul, find rest in God; my hope comes from him. Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will not be shaken.  My salvation and my honor depend on God; 
he is my mighty rock, my refuge.Trust in him at all times, you people; pour out your hearts to him, for God is our refuge."

2008. december 19., péntek

Az első kiló megvan! - The first kilogram is back!

Örömmel jelentem, hogy az első kilogrammot sikerült visszaszereznem. Remélem a többi héten is meglesz az 1 kg és így január 6-ig sikerül az orvos elvárását az 5 kg-t teljesíteni.
Csatolok egy képet is kivételesen. Ma egyik kolléga érdeklődött hogyan tudok dolgozni itthon. Hát leginkább még fekve amiben nagy segítségemre van sógorom által készített fekvő iróasztal. Ime: -)

I am pleased to announce that I picked up 1 kilogram. I hope I will be able to pick up 1 kilo per week and I will achieve the 5 kg weigth improvement by 6 Jan what the doctor required. I am attaching a picture also. One of my colleagues asked how can i work. So, here it is my bed office. My wife's brother is a carpenter and he created the small desk which helps me to use my PC in the bed also. :-) 

2008. december 18., csütörtök

Sebész vizit után - Visiting the Surgeon

Ma ismét hivatalos voltam sebészemhez. Azt hiszem főleg lelkileg akart felkészíteni a véleménye szerint el nem kerülhető műtét következményeire és látni akarta mennyit erősödtem egy hét alatt. Elmondta, hogy az én daganatomra a sebészi protokoll minden esetben műtétet ír elő mivel így lehet elkerülni, hogy a daganat esetleg később ismét előjöjjön. Ezt már korábban is mondta, de gondolom látta, hogy én még azért reménykedem. Mai megbeszélés értelmében január vége felé lenne a műtét. De addig is még sokat kell erősödnöm, mert amint mondta mai állapotom alapján nem vállalná a műtétet.
A fenti nem túl pozitív hírre érkezett hazaérkezésem után Isten üzenete a Zsoltárok 57,2-4b-ből:
"Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez aki mellém áll. Segítséget küld nekem a mennyből."

Today I was due to visit my surgeon again. I think he wanted to prepare me in spirit to the consequences of the surgery which according to him is unavoidable. In addition maybe he wanted to see how much I've strengthened. He explained that according to the surgery protocoll the treatment to my tuomor requires surgery in all cases becauses this is the only way to avoid that the tuomor appears again in the future. He said this earlier but I guess he recognised that I a was still hoping to avoid the surgery. According to the discussion today, the surgery would be at the end of January. But I need to strengthen a lot till that time because as he said today I am not in good shape for surgery.
After the not so good news what I got from the doctor, God has sent me his message from Psalm 57, 2-4b.:
"Have mercy on me, my God, have mercy on me, for in you I take refuge. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. I cry out to God Most High, to God, who vindicates me. He sends from heaven and saves me."

2008. december 15., hétfő

Lassú erősödés - Slow improvements

A napok lassan telnek, és elég lassú az erősödés terén látható progresszió is. De nem csüggedek csak egy kicsit gyorsabbra számítottam. Van néhány mellék probléma is ami elég jelentős kellemetlenséget okoz. Most ezek elviseléséhez kell a legtöbb erő. Most már azért 1 órát tudok fennt lenni asztal mellett és a járásom is valamivel biztosabb és gyorsabb mint 1 hete. Étvágyam az jó és még jobb lesz hamarosan a tápszereknek és a roboráló szernek amit az orvos írt fel. Remélem januárra elérem a 60 kg-ot. Tegnap mivel nem tudtam elmenni a gyülekezetbe az interneten hallgattam az istentiszteletet élőben. Jó, hogy ilyen lehetőség van, legalább tudom, hogy mi történik a gyülekezetben.

Ma a 2.Korinthus 12,9-en keresztül üzent Isten:
"Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz."

The days are moving rather slowly and getting back my power is also rather slow process. However I am not despondent but I was hoping for a quicker progress. There are some side effects which are causing significant inconveniences. Now I need most of my power to suffer these. Now I can be up and sit at a table for at least 1hour and my walk is more stable and somewhat quicker. I have good apetite and soon I will have even better thanks to the medicines the doctor prescribed. I hope I will reach 60 kg by January. Yesterday, as I could not go to our Sunday church service I listened the service over the internet in live. This is great that it is possible at least I know what is happening in the church.

Today God has sent 2.Korinthians 12, 9:
"My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness."

2008. december 11., csütörtök

Kontroll vizit - Doctor visits

Ma vissza kellett mennem a beküldő kórházamba, hogy megmutassam magam a sebészemnek és az onkológusomnak. A sebész azt mondta, hogy úgy nézek ki mint akin épp most ment át egy tájfun, az onkológus meg azt, hogy sikerült magát jól hazavágnunk. (Tegnap esti mérés szerint 54,5 kg vagyok, egy éve 77 kg voltam, szóval némi igazságuk lehet.) Ennyi biztatás után azért pár bátorító szót is kaptam. Mindkettőjük szerint erősödnöm és híznom kell mindenképpen (Az onkológus 5 kg-t akar Január 6-ig). Talán az ünnepek összes sütije és édessége segítenek ebben egy kicsit. A sebész is meg volt döbbenve a daganat eltünése miatt, de ennek ellenére műtétről beszél. (Talán mert ez a szakmája.) Ami persze leghamarabb Január közepén lehet, de addig még szerintem vizsgálatok is lesznek és továbbra is hisszük, hogy a műtét is elkerülhető. Az alábbi ige is erre ad bíztatást.

Mai igém a 16. Zsoltár 8. verse:
"Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van."

Today I had to visit my surgeon and oncologist in the hospital whcih sent me for the treatment for the last 2 months. The surgeon said that I look like as someone who has just been crossed by a hurricane, the oncologist said something similar Hungarian idiom which can not be translated to English. (Yesterday I measured 54,5 kg. A year ago I was 77 kg. so they have some basis to say these.) After such valid comments I got some encouragements also. Both of them said that I need to pick up several kilos (oncologist wants 5 kilos in 1 month) and must get strengthened. Maybe the coming holiday season with all its sweets will help a bit. The surgeon was quite surprised that the toumor is gone by the radiation however he still speaks about surgery. (Well, that is his profession.) Even if this is unavoidable it should happen the earliest in mid-January however by that time I should have control CT and MRI exams which may indicate that the surgery is not needed. We beleive in this. The following Bible verse gives encouragement in this direction also.

Psalms 16,8:
"I keep my eyes always on the LORD. With him at my right hand, I will not be shaken."

2008. december 9., kedd

Némi erősödés - Some improvements

Ma először sikerült legyűrnöm a lépcsőt segítség nélkül, sőt fölfelé folyamatosan fel tudtam jönni! Azért ha kis lépésekben is de van erősödés jele. Én persze gyorsabbra számítottam, de Isten ezt a tempót jelölte ki, tehát ezért vagyunk hálásak.

Tegnap kaptam az alábbi igét:
Jób 33,27b-28.:
"Vétkeztem mert görbévé tettem az egyenest, de Isten nem eszerint fizetett meg nekem. Megváltott engem, hogy ne jussak a sírba, és életem a világosságban gyönyörködjék."

Today, I was able to fight our staircase alone, moreover I was able to come up without stopping! Even in small steps there is improvement of more power. Well, I was expecting quicker process, but God has set this speed, so we are happy for this.

Yesterday I got the following Bible verse:
Job 33, 27b-28.:
"We have sinned, we have perverted what is right, but we did not get what we deserved. God has delivered us from going down to the pit, and we shall live to enjoy the light of life."

2008. december 7., vasárnap

Hétvége itthon - Weekend at home

3 kórházi hétvége után végre itthon. Nem csináltam nagyon mást mint a kórházban (feküdtem, és leginkább olvastam) de mégis a környezet is mennyiben tud jó hatással lenni. Egyelőre drámai erősödésről nem tudok beszámolni, gyenge vagyok, de azért apránként talán erősödök, már csak azért is mert tudok enni. Voltak látogatóim is az elmúlt napokban.

Szombat reggel kaptam a következő igét:
Ézsaiás 43, 1b-2:
"Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vizen kelsz át én veled vagyok, és ha folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg."

After 3 weekends in hospital finally I had one at home. I did not do much different things than in hospital (laid in bed and reading mostly) but the environment can help a lot to have better feeling. So far I can not report dramatic improvement in power, I am rather weak yet, but slowly I am getting stronger, surely, because I can eat at least. I had some visitors also during the last days.

Saturday morning I got the following message from God:
Isaiah, 43 1b-2.:
"Do not fear, for I have redeemed you; I have summoned you by name; you are mine.
When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze."


2008. december 5., péntek

Végre itthon! - Finally at home

Már a második éjszakát töltöttem itthon, aludni is sokkal jobban tudok itthon és nem kell altatót szednem! Este 9 és 10 között magamtól alszom el mint a bunda. Nem is tudom mikor volt ilyen korábban. Már vagy fél éve altatón voltam itthon.
Egyelőre nagyon gyenge vagyok, a lépcsőn is csak segítséggel tudok még közlekedni, de fog ez javulni. Persze mit akarnék amíg 5 héten keresztül naponta kaptam a sugárdózisokat.
Az orvosok szerint kb. még 5-6 hét amíg a sugár kezelés hatása tart a befejezése után. Nekem még van 2-3 hetem. Talán karácsonyra elmúlik. A sugár amúgy rendes munkát végzett. A daganatot kézzel nem lehet tapintani mint korábbab csak egy nagy seb van a helyén! Kb. 5-6 hét múlva fognak CT és MR kontroll vizsgálatokat tartani.
Vannak kellemetlenségek és nehézségek, de az Úrra bízzuk ezeket naponként aki megsegít.

Ma reggel kaptam az alábbi ígéket:
Ézsaiás 33,2:
"Uram, kegyelmezz nekünk, benned reménykedünk! Légy segítségünk reggelenként, szabadítónk a nyomorúság idején!"
Ézsaiás 33,22:
"Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a törvényadónk, az Úr a királyunk, ő segít meg bennünket."

I have already spent the 2nd night at home and I can sleep much better than in the hospital and I do not need to take sleeping pills. Around 9-10pm I go to sleep very quickly. I dont remember when I had such thing earlier as I was on sleeping pills for more than half years now.
I am still very weak, I need even help to go up and down in our staircase but it will surely improve. Well, what am I wanting as I got the radiation every day for 5 weeks? Of course I am still weak. According to the doctors the effects of the radiation impacting the body for another 5-6 weeks after the end of the treatment. I still have 2-3 weeks, maybe by Christmas it will be gone. Otherwise the radiationn made a good job. The toumor is gone and can not be touched as earlier. There will be CT and MR controll exams in 5-6 weeks time.
There are some difficulties and inconveniences but we put these into the hand of the Lord who helps every day.

I got the following messages today morning.
Isaiah 33,2:
"LORD, be gracious to us; we long for you. Be our strength every morning, our salvation in time of distress. "
Isaiah 33,22:
"For the LORD is our judge, the LORD is our lawgiver, the LORD is our king; it is he who will save us. "


2008. december 3., szerda

Édes otthon - Sweet home

Mai map közel 3 hét után végre itthon!!! Még holnap vissza kell menni a zárójelentésért, de mivel ma vizhiány volt a kórházban igy elkéredszkedtem!!!

Mai igém, Zsoltárok 50,15:
"Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítalak és te dicsőítesz engem."

Finally today nearly after 3 weeks I have arrived home at 6pm. Tomorrow I still need to go back for the final report but since today there was not water supply in the hospital in the afternoon, I asked for permission to leave.

Today's message is Psalms 50, 15:
"and call on me in the day of trouble; I will deliver you, and you will honor me."

2008. december 1., hétfő

Az intenzíven - On the Intensive Care Unit (ICU)

November 22-én szombat estefelé térhettem magamhoz teljesen az intenzív osztályon. Az első órákról nem túl sok emlékem van, de fokozatosan belerázódtam az ottani kezelés ritmusába. Egy kanült (csatlakozót) kaptam a nyaki ütőérbe (még mindig megvan) amin 3 csatlakozó van, tehát egyszerre 3 féle infúziót kaphattam. Mesterségesen tápláltak 3 napon keresztül (1,5 liter fehér táp folyt belém 24 óra alatt) mivel enni még nem tudtam. Az izére nem emlékszem, de a rántott hús biztos jobb lesz. :-)) Emellett antibiotikumokat és légzésjavítót és más infúziót is kaptam. Az intenzíven nem igen unatkozik az ember ha magánál van mert valami majd mindig történik. Folyamatos orvosi és ápolói jelenlét, infúziók, stb. Ezúton is meg szeretném köszönni az intenzív osztály teljes orvosi és ápolói karának azt a professzionális és humánus ellátást amiben végig részesítettek, az ott tarózkodásom alatt. November 26-án szerdán engedtek el, ill. szállítottak vissza az onko-radiológiára, ahol még most is vagyok.

A következő igét kaptam még az intenzívre történő szállítás előtt egyik tesótól:
Jeremiás 15,20
"Bevehetetlen ércfallá teszlek.... Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek: megsegítlek és megmentelek - így szól az ÚR"

I think I got back my memory on the ICU on 22 November, Saturday evening. I do not remember about the first hours very much but I got into the rythm of the care of the ICU pretty quickly. I got a "connector" into my main neck aorta with 3 connects so that I could get 3 different type of infusions at the same time. (I still have these). I got artificial food for 3 days as I still could not eat. (1.5 liter white stuff was entering my neck aorta during 24 hours). I dont remember its taste but the wiener snitzel will be surely better. :-))
Of course the other 2 connectors were also used at the same time with different other infusions (antibiotics, breathing improver, etc). There is not much room to be bored on the ICU as something almost always happening. The doctors and nurses are always doing something. I would like to thank in this way also the entire staff of the ICU (doctors, nurses) for their professional and humanitarian care service they have provided to me. I was released from ICU on 26 November, Wednesday back to the onco-radiology where I am still.

I got the following Bible verse from a brother from our church before I was taken to ICU:
Jeremiah 15,20:
"I will make you a wall..... a fortified wall of bronze; they will fight against you but will not overcome you, for I am with you to rescue and save you," declares the LORD."